HOTĂRÂRE nr. 554 din 2 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (4) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Normele privind înfiinţarea comitetelor de audit intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile publice centrale care îndeplinesc condiţiile pentru constituirea comitetelor de audit intern, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului public intern cu cerinţele cadrului general reglementat prin normele prevăzute la art. 1.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 9 iulie 2014