HOTĂRÂRE nr. 172 din 10 aprilie 2013 privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 alin. (1) teza finală din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li sa retras recunoaşterea de utilitate publică, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale amenajărilor de irigaţii care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

Nr. crt.

Denumirea amenajării

Codul de clasificare

Identificare nr. MFP

Descrierea tehnică pe scurt

Valoarea de inventar

- lei -

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

C.U.I.

Persoana juridică la care se transmite imobilul

C.I.F.

1

TERASA TOPALU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

13277

3 staţii de pompare, 11 pompe de diferite tipuri (24 NDS, MV, Siret, Cerna)

70.437

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 9275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

2

SINOE

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12418

5 staţii de pompare, 35 de pompe de diferite tipuri (24 NDS, Siret)

572.744

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

3

RASOVA - VEDEROASA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12450

14 staţii de pompare, 77 de pompe de diferite tipuri (12 NDS, 2-RDN 250, MA2001x45)

6.707.878

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

4

CARASU - NICOLAE BĂLCESCU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12443

6 staţii de pompare, 24 de pompe de diferite tipuri (14 NDS, BRATES, Siret), baraj Stăvilar km 4+337

1.724.036

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

5

TERASA SEIMENI

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12463

5 staţii de pompare, 33 de pompe de diferite tipuri (Siret, 24 NDS, MV)

825.517

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

6

OLTINA VEST

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12582

două staţii de pompare, 7 pompe de diferite tipuri (BR500, MV1403x2)

137.239

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

7

CARASU - MIHAIL KOGĂLNICEANU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12448

3 staţii de pompare, 12 pompe de diferite tipuri (12-18 NDS)

371.915

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

8

CARASU - GALEŞU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12946

Bazin de stocare a apelor uzate

36.056

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

9

CARASU - BĂRĂGANU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12513

6 staţii de pompare, 19 pompe de diferite tipuri (Siret 900, 3x 18 NDS, 3XMA200x3, BRATES 350, 2xVDF200)

296.982

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

10

TERASA HÂRŞOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12419

4 staţii de pompare, 11 pompe de diferite tipuri (24 NDS, MV)

2.264.422

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

11

CARASU - CDMN/PAMN NORD

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12664

Staţie de pompare

492.892

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

12

CARASU - TOPRAISAR

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12431

două staţii de pompare

182.956

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

13

CARASU - AMZACEA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12476

două staţii de pompare, 7 pompe de diferite tipuri (BRATES400, 2xBRATES350)

37.695

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

14

CARASU - MOVILIŢA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12428

o staţie de pompare

162.029

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

15

CARASU - LANURILE

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12457

3 staţii de pompare, 5 pompe de diferite tipuri (BRATES350, 3xSiret900MA 200x6)

241.316

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

16

CARASU - CIOCÂRLIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12838

o staţie de pompare, 4 pompe de diferite tipuri (12 NDS)

5.557

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

17

CARASU - MANGALIA NORD

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12429

o staţie de pompare, 7 RDN200x150x250, 2NDS250

217.653

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

18

CARASU - MANGALIA SUD

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12454

două staţii de pompare, 10 pompe de diferite tipuri (8 NDS, Siret 900)

194.453

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

19

CARASU - TĂTARU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12415

6 staţii de pompare, 22 de pompe de diferite tipuri (Rv120 170c, BRATES400, Siret 900)

1.033.714

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

20

OREZĂRIE HÂRŞOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12793

3 staţii de pompare plutitoare

366.057

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

21

CARASU - POARTA ALBĂ

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12438

3 staţii de pompare, 4 pompe de diferite tipuri (18 NDS)

137.845

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

22

CARASU - VALEA SEACĂ

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12859

o staţie de pompare

8.198

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 227 din data de 19 aprilie 2013