RECTIFICARE din 12 noiembrie 2015 la anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 şi 711 bis din 22 septembrie 2015
La anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 şi 711 bis din 22 septembrie 2015, se fac următoarele rectificări:
1._
- la exemplul nr. 10, pct. 7, lit. J, în loc de:
"I......, din care: .............................................../223.200
- capital subscris vărsat (...) ............................../
II......................................................................./
III...................................................................../
IV..................................................................../
CAPITALURI PROPRII - TOTAL ................../"
se va citi:
"I.........., din care: ........................................./223.200
- capital subscris vărsat (...) .........................../223.200
CAPITALURI PROPRII - TOTAL ............/251.100"
II..................................................................../12.800
III................................................................../3.100
IV................................................................./12.000
2._
- la exemplul nr. 20, pct. I, în loc de:
"VI............................................................/
CAPITALURI PROPRII - TOTAL ........../"
se va citi:
"VI.........................................................../295.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL ........./-195.000"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 842 din data de 12 noiembrie 2015