DECRET nr. 854 din 17 noiembrie 2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de apreciere pentru contribuţia exemplară şi de durată avută la organizarea acţiunilor dedicate cinstirii memoriei soldaţilor români căzuţi în luptele purtate pentru eliberarea fostei Cehoslovacii, în cel de-al Doilea Război Mondial,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria E "Patrimoniul cultural naţional", Comitetului regional Zvolen al Asociaţiei Slovace a Luptătorilor Antifascişti (ASLA-SZPB).
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 855 din data de 17 noiembrie 2015