HOTĂRÂRE nr. 40 din 28 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014
Având în vedere Procesul-verbal nr. 5.002 din 28 iulie 2015 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat,
În temeiul prevederilor:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ş completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aproba prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 23 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice ş autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, cu modificările ulterioare,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:
Art. I
- Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 şi 143 bis din 26 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2)Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

ANEXĂ: MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI intervenite în trimestrul II 2015 în anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014
I.Auditori financiari - persoane fizice
a)înregistrare auditori financiari activi

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

1

CRAIG PETER CHARLES

4999

SIXTY CIRCULAR ROAD, IM1, 1SA

DOUGLAS, INSULA MAN

SIXTY CIRCULAR ROAD, IM1, 1SA

DOUGLAS, INSULA MAN

00441624689693

 
b)Schimbarea statutului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

0

1

2

3

4

5

1

CĂLIN GEORGEL

124

Nonactiv

Activ

26.05.2015

2

MARTIN DOINA

287

Nonactiv

Activ

03.04.2015

3

PETRE SABINA

356

Activ

Nonactiv

07.04.2015

4

ŞOVIANI GEORGETA

415

Activ

Nonactiv

23.06.2015

5

KAJAN JULIA

580

Activ

Nonactiv

27.05.2015

6

URSACHE EUGENIA

641

Activ

Nonactiv

03.06.2015

7

GHERGHINA MIRELA CARMEN

1074

Activ

Nonactiv

27.04.2015

8

ARDELEAN ANDREI

1208

Activ

Nonactiv

29.05.2015

9

IORGULESCU EDUARD CĂTĂLIN

1566

Activ

Nonactiv

08.04.2015

10

NITIŞ IONUŢ CĂTĂLIN

1623

Activ

Nonactiv

27.05.2015

11

NEAGU COSMIN NICOLAE

1727

Activ

Nonactiv

20.04.2015

12

SIMA IOANA

1758

Activ

Nonactiv

01.04.2015

13

FÂRŢĂ DANIEL OVIDIU

1768

Activ

Nonactiv

06.05.2015

14

MOLDOVAN MARIA

1799

Activ

Nonactiv

29.05.2015

15

HERCIU SORIN

1828

Activ

Nonactiv

15.04.2015

16

MIHALAŞCU VALI MIRELA

2004

Activ

Nonactiv

11.06.2015

17

ROŞOGA-DAVID GETUŢA

2041

Activ

Nonactiv

30.04.2015

18

ISAR RUXANDRA

2347

Activ

Nonactiv

07.04.2015

19

IONESCU MILICĂ

2424

Activ

Nonactiv

24.04.2015

20

STOIAN IONICA LUMINIŢA

2624

Activ

Nonactiv

08.04.2015

21

BOCOCI MIHAELA CARMINA

2652

Activ

Nonactiv

08.04.2015

22

GROZA DESPINA

2804

Activ

Nonactiv

13.05.2015

23

CHIRU CORNELIA

2837

Nonactiv

Activ

16.06.2015

24

ILIE MIHAELA

2914

Nonactiv

Activ

22.05.2015

25

ANDRIEŞ GHEORGHE

3037

Nonactiv

Activ

09.04.2015

26

GOGOTA MEDA MARINELA

3062

Activ

Nonactiv

02.04.2015

27

IANA ANDREIA CRISTINA

3368

Activ

Nonactiv

29.06.2015

28

FLOREA CRISTIAN

3417

Activ

Nonactiv

17.04.2015

29

ŞOVA ADELA

3795

Activ

Nonactiv

11.05.2015

30

STOICESCU SIMONA MIHAELA

3957

Activ

Nonactiv

27.04.2015

31

JUNCU ELENA

4060

Activ

Nonactiv

01.04.2015

32

STADOLEANU IOAN DANIEL

4136

Activ

Nonactiv

01.04.2015

33

FRUJA SONIA RALUCA

4160

Activ

Nonactiv

26.05.2015

34

MAICAN FLORINA-IULIA

4248

Nonactiv

Activ

19.06.2015

35

ŞTREANGA RADU

4371

Activ

Nonactiv

01.04.2015

36

STAN LUCIAN

4372

Nonactiv

Activ

29.04.2015

37

CONSTANTINESCU MIHAELA

4423

Activ

Nonactiv

09.06.2015

38

OPRICA ALEXANDRA

4562

Activ

Nonactiv

16.04.2015

39

CRUŢAN CAMELIA

4571

Activ

Nonactiv

26.05.2015

40

STOIAN GABRIELA-VERONICA

4573

Activ

Nonactiv

09.04.2015

41

VLAD BOGDAN COSTIN

4603

Activ

Nonactiv

07.05.2015

42

NEAGU LIVIA-GINA

4617

Nonactiv

Activ

18.06.2015

43

APARASCHIVEI FLORINA

4712

Activ

Nonactiv

29.05.2015

44

PINTICAN GINA DANIELA

4745

Activ

Nonactiv

01.04.2015

45

DUSZKO IOAN DANIEL

4780

Activ

Nonactiv

19.05.2015

46

LAZAR ANA-MARIA

4814

Activ

Nonactiv

26.05.2015

47

UNCIULEAC LIVIOARA

4842

Non-activ

Activ

30.04.2015

48

BULANCEA LOREDANA MARINELA

4867

Non-activ

Activ

08.04.2015

49

OLTEANU CRISTIAN GEORGE

4932

Non-activ

Activ

14.04.2015

50

BUDEŞ LUMINIŢA

4968

Non-activ

Activ

05.05.2015

c)alte modificări (reveniri suspendări, adrese, date de contact etc.)

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificatu
lui

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

0

1

2

3

4

5

6

1

CHIRIŢA MARIANA

1643

CALEA BUCUREŞTI NR. 7B, OTOPENI, JUDEŢUL ILFOV

CALEA BUCUREŞTI NR. 7B, OTOPENI, JUDEŢUL ILFOV

0213138673

0757074554

2

CHIRIŢA ANIŞOARA

4428

STR. BISERICA ALEXE NR. 14, AP. 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. EROILOR NR. 25G, COMUNA BERCENI, JUDEŢUL ILFOV

 

0731812119

3

ACSINTE ELENA

4261

ALEEA ZIMBRULUI NR. 5, BL. B4, SC. C, ET. 3, AP. 52, TÂRGU NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

ALEEA ZIMBRULUI NR. 5, BL. B4, SC. C, ET. 3, AP. 52, TÂRGU NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

0233660017

0747071264

4

MOISE LUMINIŢA ELENA

3396

STR. CONSTRUCTORILOR NR. 15, BL. C7, SC. 3, AP. 45, GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

STR. CONSTRUCTORILOR NR. 15, BL. C7, SC. 3, AP. 45, GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

0236435970

0741074470

5

MIRONESCU MARIANA

299

ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 234, BL. 77, SC. A, AP. 22, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 234, BL. 77, SC. A, AP. 22, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

 

0742129437

6

DAN DORINA

2523

STR. DOGARILOR NR. 26-30, BL. CORP B, AP. 38, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

STR. DOGARILOR NR. 26-30, BL. CORP B, AP. 38, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0212114026;
0212114091

0727823530

7

IANCU LAURA MARIA

4526

ALEEA LIPANEŞTI NR. 2, BL. J12, SC. B, AP. 12, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

ALEEA LIPANEŞTI NR. 8, BL. J19, SC. A, AP. 6, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

 

0721291251

8

CHIRIŢA ELENA

3139

STR. RAHOVEI NR. 264, BRAILA, JUDEŢUL BRAILA

STR. RAHOVEI NR. 264, BRAILA, JUDEŢUL BRAILA

0239686825

0757080192

9

VOICULESCU CLARA IULIA

3025

STR. SIMION BARNUŢIU NR. 10, PITEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

STR. SIMION BARNUŢIU NR. 10, PITEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

 

0722457841

10

GHINDA ANTONELA SILVANA

1503

BD. LACUL TEI NR. 79, BL. 15A, SC. 1, ET. 3, AP. 16, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

BD. LACUL TEI NR. 79, BL. 15A, SC. 1, ET. 3, AP. 16, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0213172266

0744499413

11

DANU CORINA

2181

ŞOS. HUŞI-IAŞI NR. 5B, HUŞI, JUDEŢUL VASLUI

STR. MELEŢI ISTRATI, BL. 21, SC. A, AP. 14, HUŞI, JUDEŢUL VASLUI

0235480081

0762236794

12

DUMITRESCU SERJU

2542

STR. SPLAI MIHAI VITEAZU NR. 1, BL. 8, SC. 2, AP. 1, DROBETA-TURNU SEVERIN, JUDEŢUL MEHEDINŢI

STR. SPLAI MIHAI VITEAZU NR. 1, BL. 8, SC. 2, AP. 1, DROBETA-TURNU SEVERIN, JUDEŢUL MEHEDINŢI

0352804374,
0252311436

0770865592

13

VOICU MARIN

488

STR. COTEŞTI NR. 15, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. COTEŞTI NR. 15, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0216687274

0722286954

14

RUS IONELA LIDIA

4590

STR. VEGETAŢIEI NR. 1, SC. A, AP. 3, TIMIŞOARA JUDEŢUL TIMIŞ

STR. VEGETAŢIEI NR. 1, SC. A, AP. 3, TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

 

0743382007

15

GHANI SHOAIB

3358

STR. N. TITULESCU NR. 80, BL. 1A, SC. 1, ET. 6, AP. 30, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. D. FELIX NR. 63-69, ET. 15, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

  

16

DOBROVICI ANDREI - FLORIN

4518

ŞOS. PIPERA NR. 21-23, BL. 3/E, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

ŞOS. PIPERA NR. 21-23, BL. 3/E, SC. 1, ET. 4, AP. 10, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

 

0724500252

17

TUDOR NICULAE

1319

STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 27, AP. 4, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. VICTORIEI NR. 52, CHITILA, JUDEŢUL ILFOV

0314179444

0721215543

18

PUIU-ABRUDEAN LIVIA

492

ALEEA SNAGOV NR. 3, SC. 3, ET. 1, AP. 28, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

ALEEA SNAGOV NR. 3, SC. 3, ET. 1, AP. 28, CLUJ- NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

0264541859

0741608654

19

VÎLCULESCU SENINA- CAMELIA

3309

STR. REGINA MARIA NR. 21, BL. C12, SC. E, ET. IV, AP. 10, RÂMNICU VÂLCEA, JUDEŢUL VÂLCEA

STR. REGINA MARIA NR. 21, BL. C12, SC. E, ET. IV, AP. 10, RÂMNICU VÂLCEA, JUDEŢUL VÂLCEA

0250745603

0724371776

20

MĂRGĂRIT VASILICA

2388

INTR. TEIUL DOAMNEI NR. 1, BL. 19, SC. C, ET. IV, AP. 210, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

INTR. TEIUL DOAMNEI NR. 1, BL. 19, SC. C, ET. IV, AP. 210, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0216875898

0744372801

21

CERNEI ELENA

2884

STR. RADU BOIANGIU NR. 10, BL. 39A, ET. 1, AP. 7, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. RADU BOIANGIU NR. 10, BL. 39A, ET. 1, AP. 7, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

  

22

LAZĂR ANA-MARIA

4814

ŞOS. BUCIUM NR. 84, IAŞI, JUDEŢUL IAŞI

ŞOS. BUCIUM NR. 84, IAŞI, JUDEŢUL IAŞI

0332416261

0745551118

23

NECULA-ŢIBULCĂ CARMEN ADRIANA

3281

STR. BALADEI NR. 2, BL. 56, SC. 2, ET. 7, AP. 79, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. BALADEI NR. 2, BL. 56, SC. 2, ET. 7, AP. 79, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

  

24

CONSTANTIN IOANA AURELIA

2419

INTR. CĂLŢUNA NR. 13, AP. 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. FRUMOASĂ NR. 16, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0213189151

0722636951

25

IALOMIŢIANU GHEORGHE

37

STR. 13 DECEMBRIE NR. 90A, BL. 5, SC. D, AP. 7, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

STR. 13 DECEMBRIE NR. 90A, BL. 5, SC. D, AP. 7, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

0371017983

0722254854

26

FRĂŢEAN MIHAELA - DORINA

965

STR. STADIONULUI NR. 81, MEDIAŞ, JUDEŢUL SIBIU

STR. STADIONULUI NR. 81, MEDIAŞ, JUDEŢUL SIBIU

0269824631;
0269839609

0744793736

27

DOBROGEANU NELI

2981

STR. ELOCINŢEI NR. 43, ET. 1, AP. 3, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. ELOCINŢEI NR. 43, ET. 1, AP. 3, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0372942955

0723530537,
0751144070

28

SĂPUNGIU ELENA

397

STR. MOHORULUI NR. 1, BL. 139, SC. A, AP. 12, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

STR. MOHORULUI NR. 1, BL. 139, SC. A, AP. 12, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

 

0743063867

29

ŞOVA ADELA

3795

BD. DIMITRIE CANTEMIR NR. 15, BL. 9, SC. 6, AP. 218, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

ŞOS. BANATULUI NR. 14, BL. 5, AP. 46, CHITILA, JUDEŢUL ILFOV

021315600

0723302312

30

ZAHARIA NICOLETA ADRIANA

4578

STR. LOTRIOARA NR. 11, BL. V34, SC. A, ET. 8, AP. 36, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. LOTRIOARA NR. 11, BL. V34, SC. A, ET. 8, AP. 36, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

 

0733833153,
0726278164

31

TRANCĂ NICOLETA TITIANA

3809

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 61, AP. 1, TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 61, AP. 1, TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

0256494691

0744192079;
0729949904

32

MATEŞ ANGELA ANETA

984

STR. C. BRÂNCOVEANU NR. 9, MEDIAŞ, JUDEŢUL SIBIU

STR. C. BRÂNCOVEANU NR. 9, MEDIAŞ, JUDEŢUL SIBIU

0269843058

0728972830;
0722370818

33

MORARIU VERA VERONICA

2085

STR. CĂRĂMIDARII DE JOS NR. 1, BL. 76, SC. B, ET. 10, AP. 88,

SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. CĂRĂMIDARII DE JOS NR. 1, BL. 76, SC. B, ET. 10, AP. 88, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

 

0745427298

34

COLLINS GARRY REX

179

79 BALSS HIGHWAY PARKLANDS 7320, TASMANIA, AUSTRALIA

79 BALSS HIGHWAY PARKLANDS 7320, TASMANIA, AUSTRALIA

0214024000

0744521557

35

BARBU LIVIA CARMELIA

2284

SATUL CORNETU, STR. CORNILOR NR. 33A, COMUNA CORNETU, JUDEŢUL ILFOV

SATUL CORNETU, STR. CORNILOR NR. 33A, COMUNA CORNETU, JUDEŢUL ILFOV

  

36

ANTAL DANIELA

2326

ALEEA FUIORULUI NR. 2, BL. J3B, SC. 3, AP. 125, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

ALEEA FUIORULUI NR. 2, BL. J3B, SC. 3, AP. 125, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

 

0725511424

37

ANDREI AUREL

61

STR. BUZEŞTI NR. 61, BL. A6, SC. A, ET. 9, AP. 60, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. BUZEŞTI NR. 61, BL. A6, SC. A, ET. 9, AP. 60, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0213114420

0722621123

38

CRISTEA DUMITRU HORIA

683

INTRAREA PLANTELOR NR. 1, SC. B, AP. 2, TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

INTRAREA PLANTELOR NR. 1, SC. B, AP. 2, TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

0256240480

0740318452

39

ILEA ZÂNA

3500

BD. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 19, BL. F4(318), SC. A, ET. 3, AP. 12 IAŞI, JUDEŢUL IAŞI

BD. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 19, BL. F4(318), SC. A, ET. 3, AP. 12 IAŞI, JUDEŢUL IAŞI

 

0745388152

40

MARIN MARIANA

585

PIAŢA ALBA-IULIA NR. 6, AP. 9, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

PIAŢA ALBA-IULIA NR. 6, AP. 9, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

 

0722559266

41

MUNTEANU CEZAR

595

STR. MIHAI EMINESCU NR. 2, BÂRLAD, JUDEŢUL VASLUI

STR. MIHAI EMINESCU NR. 2, BÂRLAD, JUDEŢUL VASLUI

 

0742991260

42

CRISTEA TUDOR

1803

STR. NICOLAE FILIMON NR. 10, PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

STR. NICOLAE FILIMON NR. 10, PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

0244510095,
0244407710,
0244407701

0722378143

43

DRĂGAN CONSTANTIN

172

STR. VALERIU BRANIŞTE NR. 56, BL. 5, SC. B, AP. 13, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. VALERIU BRANIŞTE NR. 56, BL. 5, SC. B, AP. 13, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0213262001;
0238527196

0741259465

44

TĂNASE COSTICĂ

3049

STR. UNIRII NR. 63, BL. F4, SC. 2, ET. 4, AP. 38, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. UNIRII NR. 63, BL. F4, SC. 2, ET. 4, AP. 38, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

 

0723203203

45

TETICI MARILENA

4587

CALEA MOŞILOR NR. 282, BL. 22C, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

CALEA MOŞILOR NR. 282, BL. 22C, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

 

0730014852

46

IVAN MĂRIOARA

2290

STR. CARPENULUI NR. 8, BL. A13, SC. C, AP. 27, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

STR. CARPENULUI NR. 8, BL. A13, SC. C, AP. 27, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

0268542494

0745036107

47

VĂDUVA CONSTANTIN

466

BD. UNIRII NR. 70, BL. J4, SC. 1, AP. 9, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

BD. UNIRII NR. 70, BL. J4, SC. 2, ET. 7, AP. 52, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0213264248/49

0723586628

48

BOBOCEA CARMELA

1657

STR. VITEJESCU NR. 29, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. VITEJESCU NR. 29, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

 

0723438539

49

TIRON TUDOR ADRIANA

1231

ALEEA MUŞCEL NR. 21, AP. 11, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

ALEEA MUŞCEL NR. 21, AP. 11, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

0264414313

0744779474,
0726779474

50

DEMETER ALINA NICOLETA

1700

STR. CLUJ NR. 81, BL. 9, SC. 1, ET. 7, AP. 102, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. STADIONULUI NR. 3 MOGOŞOAIA, JUDEŢUL ILFOV

0216661920

0754041166

51

MIHAI ELENA

844

SATUL CORDUN, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 70, CORDUN, JUDEŢUL NEAMŢ

SATUL CORDUN, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 70, CORDUN, JUDEŢUL NEAMŢ

0236464400

0749207524

52

BICA GABRIELA SIMONA

2298

STR. ALEXANDRU CIMPEANU NR. 23, CORP C, ET. P, AP. 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. ALEXANDRU CIMPEANU NR. 23, CORP C, ET. P, AP. 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0212228052

0722277410

53

DECA CLAUDIU MINEL

957

ALEEA ZMEUREI NR. 1, BL. FT1, SC. D, ET. 1, AP. 43, CONSTANŢA, JUDEŢUL CONSTANŢA

ALEEA HORTENSIEI NR. 1, BL. ME1A, SC. E, ET. 2, AP. 72, CONSTANŢA, JUDEŢUL CONSTANŢA

 

0722208479

54

URSULEAC DAN

464

STR. JOHANN STRAUSS NR. 2, SC. B, AP. 8, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

STR. JOHANN STRAUSS NR. 2, SC. B, AP. 8, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

 

0722399015

55

HURĂ MIHAI

241

STR. DRUMUL POTCOAVEI NR. 58B, VOLUNTARI, JUDEŢUL ILFOV

STR. DRUMUL POTCOAVEI NR. 58B, VOLUNTARI, JUDEŢUL ILFOV

 

0740223378;
0733233211

56

POPA IOANA

1015

STR. LEONARD NAE NR. 17, BL. C13, SC. 3, ET. 3, AP. 44, GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

STR. LEONARD NAE NR. 17, BL. C13, SC. 3, ET. 3, AP. 44, GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

0236318866

0787806083,
0733054885

57

SĂVULESCU IULIAN VASILE

4957

STR. AMURGULUI NR. 5, VILA 6, POPEŞTI-LEORDENI, JUDEŢUL ILFOV

STR. AMURGULUI NR. 5, VILA 6, POPEŞTI-LEORDENI, JUDEŢUL ILFOV

 

0769693311

58

DOMOCOŞ ALEXANDRA NICOLETA

1748

STR. VASILE LASCĂR NR. 166, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

SPLAIUL UNIRII NR. 31, BL. M3, SC. 1, ET. 6, AP. 28, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0213166816

0722511415;
0732669988

59

DIMA CRISTIAN VASILE

1698

INTR. PRIMĂVERII NR. 2, BERCENI, JUDEŢUL ILFOV

INTR. PRIMĂVERII NR. 2, BERCENI, JUDEŢUL ILFOV

0213316062

0724518468

60

TURCU DOREL

2464

STR. BALTAGULUI NR. 2, BL. V75, SC. 1, ET. 6, AP. 21, SECTORUL 5, BUCUREŞTI

STR. BALTAGULUI NR. 2, BL. V75, SC. 1, ET. 6, AP. 21, SECTORUL 5, BUCUREŞTI

0214115674

0744525763

61

KEDVEŞ EMERIC

727

STR. ZSOGODI NAGY IMRE NR. 219, MIERCUREA-CIUC, JUDEŢUL HARGHITA

STR. ZSOGODI NAGY IMRE NR. 219, MIERCUREA-CIUC, JUDEŢUL HARGHITA

0266310987

0740223828

62

DOMNARIU DORINA

3290

STR. MIRĂSLĂU NR. 20, ET. 2, AP. 4, SIBIU JUDEŢUL SIBIU

CALEA DUMBRĂVII NR. 74, AP. 3, SIBIU, JUDEŢUL SIBIU

0269252399

0730250833

63

RADU LAURA

2915

STR. NICU ALBU NR. 64, PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

STR. NICU ALBU NR. 64, PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

 

0745920403

64

MIHAILĂ TACSIANA

845

STR. GLORIEI NR. 14, BL. 327, SC. A, AP. 13, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

STR. GLORIEI NR. 14, BL. 327, SC. A, AP. 13, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

  

65

MOLDOVAN MARIA

1799

STR. FABRICII NR. 1, BL. M5, SC. III, ET. 6, AP. 102, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

BD. 21 DECEMBRIE 1989 NR. 133, BL. M2, SC. II, ET. 3, AP. 55, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

0264407150

0724232786

66

ŞTEFĂNESCU VERONICA

2422

STR. N. BĂLCESCU NR. 23A, BL. -, SC. D, ET. 7, AP. 114, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. N. BĂLCESCU NR. 23A, BL. -, SC. D, ET. 7, AP. 114, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0213151857

0722727947

67

NICHIFOR MARIA OLIMPIA

2228

CALEA BUCUREŞTI NR. 1, BL. 40, SC. D, ET. 6, AP. 24, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

CALEA BUCUREŞTI NR. 1, BL. 40, SC. D, ET. 6, AP. 24, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

0368444565

0726273873

68

CÂRSTEA MIHALACHE

1284

STR. RAPSODIEI NR. 1, BL. R1, SC. A, AP. 1, RÂMNICU VÂLCEA, JUDEŢUL VÂLCEA

STR. RAPSODIEI NR. 1, BL. R1, SC. A, AP. 1 RÂMNICU VÂLCEA, JUDEŢUL VÂLCEA

0250741022

0744206474

69

MACOR ANIŞOARA

2788

COMUNA HEMEIUŞ, STR. ROZELOR, LILIECI, JUDEŢUL BACĂU

COMUNA HEMEIUŞ, STR. ROZELOR, LILIECI, JUDEŢUL BACĂU

0234523357

0756192333

70

RAU ALEXANDRU FLORIAN

3406

STR. CIUCAŞ NR. 9, AP. 25, TÂRGU MUREŞ, JUDEŢUL MUREŞ

STR. CIUCAŞ NR. 9, AP. 25, TÂRGU MUREŞ, JUDEŢUL MUREŞ

0265266266,
0265204019

0740030706

71

DUMITRAŞCU ALEXANDRA

4613

BD. UNIRII, BL. 18, SC. C, AP. 4, BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU

BD. UNIRII, BL. 18, SC. C, AP. 4, BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU

 

0756068148

72

PĂUN NINA

3278

STR. ELENA CARAGIANI NR. 7, BL. 2G, SC. 4, ET. 2, AP. 47, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. ELENA CARAGIANI NR. 7, BL. 2G, SC. 4, ET. 2, AP. 47, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0212320201

0731633100

73

VĂDAN MARGARETA - GEORGETA

1042

SATUL SAMURCAŞI, STR. GULIEI NR. 160, COMUNA CREVEDIA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

SATUL SAMURCAŞI, STR. GULIEI NR. 160, COMUNA CREVEDIA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

 

0744609257

74

MARINESCU SIMONA

3151

ALEEA MARGARETEI NR. 6, BL. B18, SC. B, ET. 3, AP. 33, CÂMPINA, JUDEŢUL PRAHOVA

ALEEA MARGARETEI NR. 6, BL. B18, SC. B, ET. 3, AP. 33, CÂMPINA, JUDEŢUL PRAHOVA

0244375583

0724515811

75

CIOBOTĂ ELENA- ANGELICA

4336

ALEEA TOHANI NR. 1, BL. 30, SC. 2, ET. 5, AP. 59, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

ALEEA TOHANI NR. 1, BL. 30, SC. 2, ET. 5, AP. 59, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

 

0744499405;
0723730130

76

ŢENEA IRINA

2688

STR. AVIATOR ADRIAN IOVAN NR. 50D, OTOPENI, JUDEŢUL ILFOV

ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 69-71, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0741800800

0747333010

77

POPESCU CRISTINA MARTA

2906

STR. NICOLAE FILIMON NR. 30, BL. 17, SC. 2, ET. 3, AP. 70, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

STR. NICOLAE FILIMON NR. 30, BL. 17, SC. 2, ET. 3, AP. 70, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

0212600799

0733963650

78

POPESCU V. ION

379

STR. AVRAM IANCU NR. 159, MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

STR. AVRAM IANCU NR. 159, MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

0722348958

79

SZILAGYI IMRE

3413

STR. BECLEAN NR. 112, ODORHEIU SECUIESC, JUDEŢUL HARGHITA

STR. BECLEAN NR. 112, ODORHEIU SECUIESC, JUDEŢUL HARGHITA

0266212848,
0266213507

0752194377

80

POROJAN ILEANA

2763

SATUL DOBROTEŞTI, STR. BISERICA NOUĂ, COMUNA DOBROTEŞTI, JUDEŢUL TELEORMAN

SATUL DUDU, STR. TINERETULUI NR. 13, BL. 1, ET. 3, AP. 45, COMUNA CHIAJNA, JUDEŢUL ILFOV

 

0733509608

81

PĂSĂROIU COSTEL

1377

STR. C.C. ARION NR. 16, AP. 8, ET. 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. C.C. ARION NR. 16, AP. 8, ET. 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

  

82

NEGULESCU MIHAELA

3466

STR. CETATEA HISTRIA NR. 7, BL. MIIb8/16, SC. A, ET. 6, AP. 25, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

STR. CETATEA HISTRIA NR. 7, BL. MIIb8/16, SC. A, ET. 6, AP. 25, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

 

0752229811

83

TODIRAŞ AURELIA

4619

BD. TRAIAN NR. 86, BL. H5, SC. A, ET. 2, AP. 12, PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

ALEEA PLAIULUI NR. 9, BL. A4, SC. C, ET. P, AP. 31, PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

0233217813/
0233620510

0722837719

84

DARABAN MIHAELA MARINELA

2712

STR. LAINICI NR. 15, AP. 1, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. LAINICI NR. 15, AP. 1, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

 

0723054054

85

ZAMFIR I. AURELIAN

3863

STR. CARAIMAN NR. 84, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. CARAIMAN NR. 84, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

 

0721264613

86

PUŞCAŞU SILVIU

4917

STR. SOLD. GHIŢĂ ŞERBAN NR. 10, BL. 8A, SC. 1, ET. 8, AP. 106, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. SOLD. GHIŢĂ ŞERBAN NR. 10, BL. 8A, SC. 1, ET. 8, AP. 106, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

 

0724371671

87

GROZA ALEXANDRU

233

STR. GHERASIM DOMIDE NR. 13, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

STR. GHERASIM DOMIDE NR. 13, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

0364414892

0744979793

II.Auditori financiari - persoane juridice
a)înregistrare persoane juridice

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

0

1

2

3

4

5

6

1

PRICEWATERHOUSE COOPERS LLC

1252

SIXTY CIRCULAR ROAD, IM1 1SA, DOUGLAS, INSULA MAN

SIXTY CIRCULAR ROAD, IM1 1SA, DOUGLAS, INSULA MAN

+44(0)1624689689 www.pwc.com/im

CRAIG PETER CHARLES

b)alte modificări (adrese, date de contact etc.)

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

0

1

2

3

4

5

6

1

FINEX - S.R.L.

897

STR. MUNTELE MARE NR. 35, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. MUNTELE MARE NR. 35, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

0213326021/
0318051922
0744364144

ilie.ivorschi@yahoo.com

TOMOAICA EMIL

2

AFIT CONSULT - S.R.L.

1005

STR. BARAJUL ROVINARI NR. 3, BL. Y-13, SC. 5, ET. 4, AP. 97, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. BARAJUL ROVINARI NR. 3, BL. Y-13, SC. 5, ET. 4, AP. 97, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

tqrecu@kpmq.com

GRECU TUDOR ALEXANDRU

3

GLOBUS PREST - S.R.L.

107

STR. LT. DRĂGHESCU NR. 7, BL. E5, PARTER, AP. 2, PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

STR. LT. DRĂGHESCU NR. 7, BL. E5, PARTER, AP. 2, PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

0233223152
0744770325

jansava@yahoo.com

www.globusprest.ro

SAVA LUCIA

4

ECOTEH EXPERT - S.R.L.

120

STR. LT. GANOVICI DUMITRU NR. 2, CORP A, ET. 1, AP. 3, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. LT. GANOVICI DUMITRU NR. 2, CORP A, ET. 1, AP. 3, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0213268172;
0213268185
0724252149

olguta.codescu@yahoo.com

CODESCU OLGUŢA

5

JPA AUDIT& CONSULTANŢĂ - S.R.L.

319

BD. MIRCEA VODĂ

NR. 35, ET. 3, BL. M27, AP. 7,

SECTORUL 3, BUCUREŞTI

BD. MIRCEA VODĂ NR. 35, ET. 3, BL. M27, AP. 7, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0213275234;
0213275235;
0213275236 office@jparomania.ro, ioana.lascu@jparomania.ro

TOMA FLORIN

6

HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING - S.R.L.

37

BD. CORNELIU COPOSU (FOST CALEA CĂLĂRAŞILOR) NR. 39A, ET. 5, AP. 17, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

BD. CORNELIU COPOSU (FOST CALEA CĂLĂRAŞILOR) NR. 39A, ET. 5, AP. 17, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0213009953;
0213009954
0788376899;
0722303558 harmoniaudit@clicknet.ro

NEAMŢU HORIA ION

7

MATTIG AUDIT PARTNERS RO - S.R.L.

1053

STR. IACOB FELIX NR. 70, ET. 4, BIROUL 4, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. IACOB FELIX NR. 70, ET. 4, BIROUL 4, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0213185511

NEGRILĂ ALINA ELENA

8

ABRAŞU - CONSULTANŢĂ ECONOMICĂ ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ - S.R.L.

80

STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL. F2, PARTER, BRĂILA, JUDEŢUL BRĂILA

STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL. F2, PARTER, CP 810204, BRĂILA, JUDEŢUL BRĂILA

0339401050
0721216556
office@abrasu.ro www.abrasu.ro

ABRAŞU VASILE

9

BEST CONT EXPERT - S.R.L.

937

CALEA GIULEŞTI NR. 125, BL. 125, SC. A, ET. 2 AP. 9 SECTORUL 6, BUCUREŞTI

CALEA GIULEŞTI NR. 125, BL. 125, SC. A, ET. 2, AP. 9, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

0212207533
0749222228

valentina.halac@gmail.com

HALAC VALENTINA

10

FINAUDITEXPERT DAK - S.R.L.

813

STR. CODRII NEAMŢULUI NR. 11, BL. 2, SC. 1, ET. 5, AP. 31, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. CODRII NEAMŢULUI NR. 11, BL. 2, SC. 1, ET. 5, AP. 31, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0213480100
0722203968;
0722298368,

cristina@finauditexpert.ro,
office@finauditexpert.ro

DARIE MARIA CRISTINA

11

MINIRAV & BERKOVICH BUSINESS AND TAX CONSULTANTS - S.R.L.

913

STR. IZVORUL MUREŞULUI NR. 7, BL. D7, SC. A, ET. 3, AP. 7, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

BD. ALBA IULIA NR. 5, BL. I4, SC. A, ET. 12, AP. 57, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0213185277

BERKOVICH YITSHAK

12

MDA GLOBAL AUDIT - S.R.L.

116

CALEA DOROBANŢILOR NR. 70, ET. IV, AP. 6, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

CALEA DOROBANŢILOR NR. 70, ET. IV, AP. 6, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

0264450215
0744476410;
0745643818

office@mdaglobal.ro

DRAGOŞ MIRCEA

13

VGS ACCOUNTING AUDIT - S.R.L.

1246

STR. ALEXANDRU CÎMPEANU NR. 23, CORP C, PARTER, AP. 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. WASHINGTON NR. 2, SC. A, ET. 2, AP. 4, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0722277410

simona.bica @vgsconta.ro, office@vgsconta.ro

BICA GABRIELA SIMONA

14

DECONT - S.R.L.

1240

STR. CIUCAŞ NR. 63, SĂCELE, JUDEŢUL BRAŞOV

STR. CIUCAŞ NR. 63, SĂCELE, JUDEŢUL BRAŞOV

0744347980 contact@dcont.ro

CANTOR GHEORGHE- MIRCEA

15

ACON AUDIT - S.R.L.

540

STR. VASILE CONTA NR. 7A, PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

STR. VASILE CONTA NR. 7A, PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

0244517701
0726135642 acon.audit@gmail.com; acon_audit@k.ro, nitu_co@yahoo.com

NIŢU CORNEL

16

FIA GRUP '94 - S.R.L.

1218

STR. LUIGI CAZZAVILLAN NR. 9, PARTER, AP. 1, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. LUIGI CAZZAVILLAN NR. 9, PARTER, AP. 1, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0722616686

office@fiacontabilitate.ro,
fiagrup94@yahoo.com

IONESCU FLORIN ADRIAN

17

ARISTOS CONTAB - S.R.L.

898

STR. BĂLTIŢA NR. 2, BL. B18, SC. A, ET. 3, AP. 16, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. BĂLTIŢA NR. 2, BL. B18, SC. A, ET. 3, AP. 16, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

0213321193
0723225820
irina.popa@aristoscontab.ro,

irina_popa08@yahoo.com

POPA I. IRINA

18

MZ FINANCE ADVISORY AND ASSURANCE- S.R.L.

1201

STR. CONSTANTIN DISESCU NR. 33A, CAMERA 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. CONSTANTIN DISESCU NR. 33A, CAMERA 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0312292200
0723313302
monica.zidaru@dctax.ro

ZIDARU MONICA- MIRELA

19

OPTIM EXPERT AUDIT - S.R.L.

1170

STR. FOIŞORULUI NR. 117, ETAJ DEMISOL, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. FOIŞORULUI NR. 117, ETAJ DEMISOL, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0722245455 petrisor.fifoiu@optim-expert.ro

FIFOIU PETRIŞOR

20

MOLD-AUDIT - S.R.L.

493

STR. UZINEI NR. 48, IAŞI, JUDEŢUL IAŞI

STR. UZINEI NR. 48, IAŞI, JUDEŢUL IAŞI

0232231588,
0745314616,

magda_ciofu@yahoo.com

www.moldaudit.ro

CIOFU MAGDA CRISTINA

21

AGENTIE DE AUDIT FINANCIAR-AGAF - S.R.L.

424

STR. BERVENI NR. 87, MANSARDĂ, BIROUL NR. 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

STR. BERVENI NR. 87, MANSARDĂ, BIROUL NR. 2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

0216662267
0723231277

agafconsulting@yahoo.com

www.agaf.ro

CATANĂ CORNELIA RODICA

22

LARA SISTEM SOLUTIONS - S.R.L.

1124

STR. COLONEL COSTESCU GHEORGHE NR. 3, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. 11 IUNIE NR. 77, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

0213372501
0722416512 office@laraconsulting.ro; anamaria.neamt@
laraconsulting.ro

CIUHU LAURA MIHAELA

23

QUINTUS AUDIT EXPERT - S.R.L.

1241

STR. PLĂEŞILOR NR. 47, PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

STR. PLĂEŞILOR NR. 47, PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

0344110097
0728878298 office@guintusaudit.ro

CISMARU ELENA

24

AUDIT PARTNER - S.R.L.

655

CALEA VITAN NR. 117, BL. V21A, SC. 3, AP. 81, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

ŞOS. PIPERA TUNARI NR. 4C, AP. A12, PIPERA, JUDEŢUL ILFOV

0212691034
0722304709

bogdan.cojocea@

auditpartner.ro

COJOCEA BOGDAN IOAN

25

MAX.SIM PROFISOLUTION - S.R.L.

1037

SPL. INDEPENDENŢEI NR. 273, CORP 3, ET. 3, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

STR. ELENA DOAMNA NR. 27, PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

0726176406 simteodo@yahoo.com

TEODORESCU SIMONA MARIA

26

G&C FIN AUDIT - S.R.L.

204

BD. THEODOR PALLADY NR. 5, BL. X4, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

BD. THEODOR PALLADY NR. 5, BL. X4, SC. 1, PARTER, AP. 2, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0745058941 iyounelu@gmail.com

COCHINĂ ION

27

S.C. ECL ARAD - S.R.L.

928

CAMNA NR. 70, JUDEŢUL ARAD

STR. GRIVIŢEI NR. 107, ARAD, JUDEŢUL ARAD

0257214849
0744510495 s.golovescu@gmail.com

SÎRBU CORNELIA

28

MDV EXPERTIZĂ ŞI CONSULTANŢĂ - S.R.L.

1013

PRELUNGIREA GHENCEA NR. 193B, ÎNCĂPEREA C1, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

PRELUNGIREA GHENCEA NR. 193B, ÎNCĂPEREA C1, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

0314240288
0726778016

mdvexpertiza@gmail.com,

violeta.mihai@gmx.com

MIHAI VIOLETA

29

EXCELCONT - S.R.L.

357

STR. LEAOTA NR. 6, PARTER, CAMERA P04, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

STR. LEAOTA NR. 6, PARTER, CAMERA P04, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

0214131147
0722354194

excelcont@gmail.com

www.excelcont.ro

PREDESCU MONICA

30

KSP BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L.

1205

STR. DRAGOŞ VODĂ NR. 53, CAMERA 8, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

STR. DRAGOŞ VODĂ NR. 53, CAMERA 8, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0213166816
0732669988
info@ksp.ro

DOMOCOŞ ALEXANDRA NICOLETA

31

IGV OPTIM TAX - S.R.L.

978

STR. ÎNVINGĂTORILOR NR. 29, BL. STELLA, ET. 9, AP. 9.3, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. ÎNVINGĂTORILOR NR. 29, BL. STELLA, ET. 9, AP. 9.3, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0213303269
0745076342/
0722525301
g.iliescu@igv.ro

ILIESCU GEORGE - VLADIMIR

32

LEOCONT EXPERT - S.R.L.

164

PIAŢA 1 DECEMBRIE NR. 15, AP. 3, ORADEA, JUDEŢUL BIHOR

PIAŢA 1 DECEMBRIE NR. 15, AP. 3, ORADEA, JUDEŢUL BIHOR

0259478415
0788300557;
0745962843,
0746976854 leocontexpert@yahoo.com, bochisleonica@yahoo.com

BOCHIŞ LEONICA

33

A&A

CONTEDIA - S.R.L.

891

STR. PREVEDERII NR. 22, BL. G6, SC. A, ET. 3, AP. 8, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. BAICULUI NR. 6, BL. 3A, SC. 1, PARTER, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

031/4203624
0722397884
a_contedia@yahoo.com,

magda.cantacuz@yahoo.com

CANTACUZ MAGDA-AURA

34

TAX BUSINESS AUDIT CONSULTING - S.R.L.

1247

SATUL PĂULEŞTII NOI NR. 118A4, PĂULEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

SATUL PĂULEŞTII NOI NR. 118A4, PĂULEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

0723540871

zamfir_otilia@yahoo.com

ZAMFIR OTILIA

35

BOSCOLO & PARTNERS AUDIT - S.R.L.

334

STR. POPA PETRE NR. 5, CORP A, ET. 5, BIROUL 501, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

STR. POPA PETRE NR. 5, CORP A, ET. 5, BIROUL 501, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0312285115

bucarest@boscolonet.eu

www.boscoloromania.ro

FALATO ROBERTO

36

IDEAS-GRUP DE CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE PROFESIONALĂ - S.R.L.

1108

STR. LT. ALEXANDRU POPESCU NR. 5B, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. LT. ALEXANDRU POPESCU NR. 5B, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

0745087472;
0744364252

HÂRLEA IONUŢ - NICOLAIE

37

FANION CONSULTING - S.R.L.

243

STR. PISCULUI NR. 5, BL. 81, SC. A, AP. 66, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

ALEEA ZÂNELOR NR. 12, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

0213308446
0722359305 stean.chirt@fond-fci.ro

CHIRŢU FĂNEL

38

D.C.L. FINANCIAL SERVICES - S.R.L.

24

STR. ŢEPEŞ VODĂ NR. 69, PARTER, AP. 1, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

STR. ŢEPEŞ VODĂ NR. 69, PARTER, AP. 1, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0213216104
0723238881 dclfinancial@yahoo.com

PUŞCAŞU DOINA

39

ABEONA AUDIT & CONSULTING - S.R.L.

673

STR. HÂRLESCU DIMITRIE PICTOR NR. 3, BL. A6, SC. 2, ET. 5, AP. 195, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

STR. HÂRLESCU DIMITRIE PICTOR NR. 3, BL. A6, SC. 2, ET. 5, AP. 195, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0212551440
0722234523 maria.canja@gmail.com

CANJA MARIA

40

AUDIT CONSULTING - S.R.L.

351

STR. A.I. CUZA NR. 42, BL. 6A, AP. 15, CRAIOVA, JUDEŢUL DOLJ

STR. A.I. CUZA NR. 42, BL. 6A, AP. 15, CRAIOVA, JUDEŢUL DOLJ

0251411446;
0351442446
0743678914

simona@profcons.ro

PETRESCU SIMONA

41

EXCONT GRUP - S.R.L.

182

STR. VASILE ALECSANDRI, BL. 14, SC. D, AP. 21, BISTRIŢA, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

STR. VASILE ALECSANDRI, BL. 14, SC. D, AP. 21, BISTRIŢA, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

0263218866,
0263216569
0747128850 ponimilet@yahoo.com
www.excontgrup.ro

LOGIN PONI

42

SERVECONOMIC - S.R.L.

838

STR. CĂLUGĂRENI NR. 7, (MANSARDĂ), BL. P3, SC. 1, AP. 74, GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

STR. CĂLUGĂRENI NR. 7, (MANSARDĂ), BL. P3, SC. 1, AP. 74, GALAŢI, JUDEŢUL GALAŢI

ioana.serveconomic@ gmail.com

POPA IOANA

43

TRATA TIM - S.R.L.

526

STR. AUREL POPOVICI NR. 23, AP. 7, TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

STR. AUREL POPOVICI NR. 23, AP. 7, TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

0356801960
0722329990 trata.tim@gmail.com

POPOVICI DUMITRU

44

SOL ROM AUDITING - S.R.L.

880

STR. DRAGOŞ VODĂ NR. 53, CAMERA 1, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

STR. DRAGOŞ VODĂ NR. 53, CAMERA 1, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

0213166816
0729.209.842 gopportunity@email.com

KARAMICHALIS GEORGIOS

45

BICEX - S.R.L.

171

STR. CARIEREI NR. 158, BIROUL 1, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

STR. CARIEREI NR. 158, BIROUL 1, BRAŞOV, JUDEŢUL BRAŞOV

0268531730
0723545485 brametchim@yahoo.com

COSTEA ADRIANA

46

FREEMARK AUDIT - S.R.L.

679

STR. POET CERNA NR. 7, CAMERA NR. 8, BL. M44, SC. 3, AP. 65, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

STR. FULGERULUI NR. 34, CONSTANŢA, JUDEŢUL CONSTANŢA

0213215121
0723521025

hlbfreemarkaudit@
freemarkonsult.com,

expertmanager97@yahoo.com,
freemarkaudit@
freemarkonsult.com

ANTONARU ELENA

47

ADFORMA AUDIT - S.R.L.

1001

STR. CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU NR. 22, BL. 46, SC. 1, ET. 6, AP. 26, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

STR. CONSTANTIN RĂDULESCU- MOTRU NR. 22, BL. 46, SC. 1, ET. 6, AP. 26, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

0728183018

bogdan.munteanu@
adforma.ro,

adforma.cont@gmail.com

MUNTEANU BOGDAN-IULIAN

48

EXIAS CONSULTANTS - S.R.L.

1190

CALEA ŞERBAN VODĂ NR. 140, PARTER, CAMERA D1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

CALEA ŞERBAN VODĂ NR. 140, PARTER, CAMERA D1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

0755677274 adybojan@yahoo.com

ROTARU MIHAELA

III.Date de contact
1.Camera Auditorilor Financiari din România
Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, Bucureşti
Tel.: 021.410.74.43
Fax: 021.410.03.48
E-mail: cafr@cafr.ro
Website: www.cafr.ro
2.Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
Str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5, Bucureşti
Tel.: 021.319.19.07
Fax: 021.319.19.06
E-mail: csippc@csippc.ro
Website: www.csippc.ro
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 586 din data de 5 august 2015