DECIZIE nr. 272 din 24 iulie 2013 pentru numirea domnului Florea Oprea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florea Oprea se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 24 iulie 2013