HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 februarie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei, după caz, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, prin comasarea acestora, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine pentru care se modifică denumirea, descrierea tehnică şi/sau adresa, după caz, şi se actualizează valoarea de inventar

Nr. crt.

Cod de clasificare şi nr. MFP

Administrator

(denumire, CUI)

Adresa

Denumire

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

- lei -

1

Cod 8.29.08 MFP 36687

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş, CUI 4317916

Municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. -, judeţul Argeş

Clădire administrativă

Suprafaţă construită - 247 mp; suprafaţă desfăşurată - 494 mp; suprafaţă curte - 645 mp

1.349.485

2

Cod 8.29.08 MFP 150077

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş, CUI 4317916

Municipiul Râmnicu Vâlcea; str. Oituz nr. 7, judeţul Vâlcea

Sediu administrativ - Filiala Vâlcea

Parter, suprafaţă construită -228,59 mp, suprafaţă teren = 107,23 mp

122.129

3

Cod 8.28.10 MFP 153347

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş, CUI 4317916

Municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 22, judeţul Argeş

Clădire seră, corp legătură garaj mansardat, împrejmuire incintă

Suprafaţă construită seră - 200 mp; suprafaţă construită garaj - 80 mp; suprafaţă desfăşurată garaj - 135 mp; împrejmuire incintă - 130 ml.

755.274

4

Cod 8.29.08 MFP 38197

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Suceava, CUI 4440675

Municipiul Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15,judeţul Suceava

Sediu administrativ ITCSMS

Laboratoare germinaţie, puritate, fitosanitare cu suprafaţa construită - 213,32 mp, CF nr. 38029- C1-U6, U8, suprafaţa construită cotă indiviză - 37,77 mp, CF nr. 38029- C1-U4, teren cu suprafaţa - 103 mp, CF nr. 38029

672.500

5

Cod 8.29.08 MFP 35126

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, CUI 13701583

Municipiul Timişoara; str. Vlad Victor Delamarina nr. 3, judeţul Timiş

Sediu administrativ

Clădire S+P+E+M, parţial S+P+E; suprafaţă construită - 640 mp; suprafaţa utilă - 911,27 mp; suprafaţa terenului - 475 mp; CF nr. 405170 şi CF nr. 405170-C1-U1

4.183.252

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil rezultat prin comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine

Nr. crt.

Cod de clasificare şi nr. MFP

Administrator

(denumire, CUI)

Adresa

Denumire

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

- lei -

A. Bunuri imobile care se comasează

1

Cod 8.29.08, MFP 152739

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea, CUI 20795092

Municipiul Focşani, Bd. Brăilei nr. 121, judeţul Vrancea

Pavilion central + Gard OARZ Focşani

Suprafaţă construită - 412 mp; suprafaţă desfăşurată - 1.236 mp; regimul de înălţime - S+P+1; suprafaţă teren - 2.145 mp

2.612.678

2

Cod 8.29.08, MFP 150127

Direcţia pentru Agricultură Vrancea, CUI 4350742

Municipiul Focşani, judeţul Vrancea

Teren

S - 0,3028 ha, intravilan, tarla 182, parcele 9797, 9803, 9805

64.700

B. Bunul imobil rezultat în urma comasării

1

Cod 8.29.08, MFP 152739

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea, CUI 20795092

Municipiul Focşani, Bd. Brăilei nr. 121, judeţul Vrancea

Sediu administrativ APIA Vrancea

Suprafaţă construită - 412 mp; suprafaţă desfăşurată - 1.236 mp; regimul de înălţime - S+P+1; suprafaţă teren - 2.145 mp, intravilan, tarla 182, parcele 9797, 9803, 9805

2.612.678

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 102 din data de 10 februarie 2016