HOTĂRÂRE nr. 163 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, din judeţele Bacău, Botoşani şi Iaşi, şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, din judeţele Bacău, Botoşani şi Iaşi, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte sursa legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

ANEXA nr. 1: LISTA obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, din judeţele Bacău, Botoşani şi Iaşi
1.Construire centru de zi pentru copii şcolari, în satul Sohodor, comuna Horgeşti, judeţul Bacău
2.Centru de zi pentru copii - comuna Traian, satul Traian, judeţul Bacău
3.Centru de zi pentru copii în satul Dumbrăviţa, comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani
4.Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc "Sfântul Ştefan" - comuna Mogoşeşti, satul Mogoşeşti, judeţul Iaşi
5.Centru de zi pentru copii - comuna Tigănaşi, satul Ţigănaşi, judeţul Iaşi
ANEXA nr. 21: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Construire centru de zi pentru copii şcolari, în satul Sohodor, comuna Horgeşti, judeţul Bacău", din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent
- Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Consiliul Local Horgeşti, judeţul Bacău
Beneficiar: comuna Horgeşti, judeţul Bacău
Amplasament: judeţul Bacău, comuna Horgeşti, satul Sohodor
Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)
(în preţuri la data de 12 martie 2012; 1 euro = 4,3558 lei)

 

mii lei

475*)

din care: C+M

 

mii lei

344

Eşalonarea investiţiei:

   

Anul I

INV/C+M

mii lei/mii lei

400/300

Anul II

INV/C+M

mii lei/mii lei

75/44

Capacităţi:

   

- Suprafaţă totală construită

 

mp

148,91

- Suprafaţa totală desfăşurată

 

mp

148,91

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

14

Factori de risc
Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
___
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
ANEXA nr. 22: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Centru de zi pentru copii - comuna Traian, satul Traian, judeţul Bacău", din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent
- Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Consiliul Local Traian, judeţul Bacău
Beneficiar: comuna Traian, judeţul Bacău
Amplasament: judeţul Bacău, comuna Traian, satul Traian
Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)
(în preţuri la data de 15 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3322 lei)

mii lei

468*)

din care: C+M

mii lei

370

Capacităţi:

  

- Suprafaţă totală construită

mp

165,30

- Suprafaţa totală desfăşurată

mp

165,30

Durata de realizare a investiţiei:

luni

4

Factori de risc
Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
___
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
ANEXA nr. 23: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Centru de zi pentru copii în satul Dumbrăviţa, comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani", din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent
- Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Consiliul Local Ibăneşti, judeţul Botoşani
Beneficiar: comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani
Amplasament: judeţul Botoşani, comuna Ibăneşti, satul Dumbrăviţa
Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)
(în preţuri la data de 9 ianuarie 2012; 1 euro = 4,353 lei)

mii lei

472*)

din care: C+M

mii lei

335

Capacităţi:

  

- Suprafaţă totală construită

mp

146,60

- Suprafaţa totală desfăşurată

mp

146,60

Durata de realizare a investiţiei:

luni

10

Factori de risc
Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
___
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
ANEXA nr. 24: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc «Sfântul Ştefan» - comuna Mogoşeşti, satul Mogoşeşti, judeţul Iaşi", din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent
- Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Consiliul Local Mogoşeşti Judeţul Iaşi
Beneficiar: comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi
Amplasament: judeţul Iaşi, comuna Mogoşeşti, satul Mogoşeşti
Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)
(în preţuri la data de 27 iulie 2012; 1 euro = 4,6118 lei)

mii lei

427*)

din care: C+M

mii lei

334

Capacităţi:

  

- Suprafaţă construită

mp

146,6

- Suprafaţa desfăşurată

mp

146,6

Durata de realizare a investiţiei:

luni

10

Factori de risc
Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
___
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
ANEXA nr. 25: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Centru de zi pentru copii - comuna Ţigănaşi, satul Ţigănaşi, judeţul Iaşi", din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent
- Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Consiliul Local Ţigănaşi, judeţul Iaşi
Beneficiar: comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi
Amplasament: judeţul Iaşi, comuna Ţigănaşi, satul Ţigănaşi
Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)
(în preţuri la data de 20 februarie 2012; 1 euro = 4,3535 lei)

 

mii lei

379*)

din care: C+M

 

mii lei

224

Eşalonarea investiţiei:

   

Anul I

INV/C+M

mii lei/mii lei

300/200

Anul II

INV/C+M

mii lei/mii lei

79/24

Capacităţi:

   

- Suprafaţă totală etaj

 

mp

299,5

- Suprafaţa utilă etaj

 

mp

221,4

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

15

Factori de risc
Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
___
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 225 din data de 19 aprilie 2013