RECTIFICARE din 23 octombrie 2013 la Hotărârea Guvernului nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013
La Hotărârea Guvernului nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 2, la nr. crt. 5, coloana a 3-a (Identificare parcelă), în loc de: "T22 1(871/17/1/4)" se va citi: "T22 1(871/17/1/4,2,1)".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 23 octombrie 2013