ORDIN nr. 646 din 18 mai 2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
Văzând Referatul de aprobare nr. DJC 227/2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 72 alin (2) din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:
Art. I
În anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 4 mai 2016, la articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 17
(1)Unităţile sanitare care efectuează internări nevoluntare trebuie să dispună de cameră de gardă şi de condiţii de spitalizare în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 487/2002, republicată."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 395 din data de 24 mai 2016