DECIZIE nr. 65 din 21 ianuarie 2013 pentru numirea domnului Valentin Olimpiu Soneriu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Olimpiu Soneriu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013