HOTĂRÂRE nr. 128 din 25 februarie 2015 privind rechemarea unui consul general
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Doamna Talida Loredana Brauner se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong.
Art. 2
Doamna Talida Loredana Brauner îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 153 din data de 3 martie 2015