ORDIN nr. 419 din 7 aprilie 2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014.
Art. 2
Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014 se realizează eşalonat, în 4 tranşe egale, conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, după cum urmează:
a)începând cu data de 6 aprilie 2015, tranşele 1 şi a 2-a;
b)începând cu data de 1 septembrie 2015, tranşa a 3-a;
c)începând cu data de 1 martie 2016, tranşa a 4-a.
Art. 3
Sumele care se vor fi achita conform art. 2 se actualizează cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 239 din data de 8 aprilie 2015