HOTĂRÂRE nr. 995 din 4 noiembrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Livezeni, judeţul Mureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Livezeni, judeţul Mureş, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Livezeni, judeţul Mureş
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Livezeni, judeţul Mureş
Descrierea stemei
Stema comunei Livezeni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În partea superioară, în câmp albastru, se află un plug de argint.
În partea inferioară, în câmp roşu, se află şase mere de aur cu câte o frunzuliţă, aşezate 3:2:1.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Plugul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Merele simbolizează marile livezi de meri aflate în localitate, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 839 din data de 18 noiembrie 2014