ORDIN nr. 114 din 22 iulie 2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 7 aprilie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ: EMBLEMA DE ONOARE A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 49/2014)
EMBLEMA DE ONOARE A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne este confecţionată din tombac auriu sau argintiu, în funcţie de metalul elementelor din câmp, este de formă circulară, are diametrul de aproximativ 45 mm şi grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblema are la bază şi poziţionat pe avers însemnul heraldic al Ministerului Afacerilor Interne, compus dintr-o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde, purtând pe piept un scut despicat de o linie şi tăiat de două, cuprinzând în cele şase cartiere simboluri care desemnează cele mai importante structuri ale instituţiei, după cum urmează: 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - câmp albastru, încărcat în partea superioară cu o balanţă de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - câmp purpuriu, încărcat cu două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil; dedesubt se află o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 3. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - câmp verde, încărcat cu o bornă de hotar de argint, având în partea de sus două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos o ancoră neagră; borna are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi roşu, afrontaţi; 4. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - în câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună formată din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera "J" stilizată cu negru; 5. Administraţia - câmp albastru încărcat cu un leu de aur născând dintr-o coroană deschisă, cu cinci fleuroane, ţinând cu labele anterioare un baston de acelaşi metal, încărcat cu cinci flori de crin roşii; 6. Arhivele Naţionale - câmp roşu, încărcat cu o făclie neagră, cu flacără de aur, poziţionată în bară, peste care broşează un pergament desfăşurat, natural, dispus în bandă şi validat cu sigiliu ataşat roşu, cu bordură neagră, prins de suport cu şnur albastru.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ŞI ORDINEA DE DREPT).
Compoziţia este flancată şi, totodată, broşează, pe margine, pe două ramuri de lauri de aur, dispuse circular şi care se încrucişează, în partea inferioară, în săritoare.
Pe revers este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe trei rânduri: EMBLEMA DE ONOARE/A/MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE.
Tot pe revers, de capul acvilei este ataşat un dispozitiv de prindere, de formă trapezoidală, terminat, în partea de sus, cu un inel cu diametrul de 15 mm, ambele aurii, de care este legată o panglică din rips moarat, lată de 30 mm, cu trei benzi verticale, de câte 10 mm lăţime, alternând albastru-auriu-roşu; panglica are, pe revers, un sistem de prindere.
Pentru persoanele juridice, panglica emblemei va avea lungimea de 2.000 mm; la un capăt al panglicii este ataşată emblema, iar la celălalt un canaf auriu cu lungimea de 120 mm.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 559 din data de 29 iulie 2014