RECTIFICARE din 4 septembrie 2012 la Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012
În Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012, se face următoarea rectificare:
- la art. 16 alin. (1) lit. b), în loc de: "... art. alin. (1) şi (2)." se va citi: "... art. 15 alin. (1) şi (2)."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 4 septembrie 2012