Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 9.772/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012. cu completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, celelalte direcţii implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi universităţile de medicină şi farmacie Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 8 octombrie 2015