ORDIN nr. 1237 din 17 noiembrie 2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.308/2012 pentru interzicerea utilizării armelor cu muniţie cu proiectil împotriva păsărilor şi animalelor în perimetrul aeroporturilor civile din România
În temeiul prevederilor art. 4 lit. f) şi art. 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.308/2012 pentru interzicerea utilizării armelor cu muniţie cu proiectil împotriva păsărilor şi animalelor în perimetrul aeroporturilor civile din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 21 august 2012, se abrogă.
Art. 2
Administratorii aeroporturilor civile din România au obligaţia de a lua măsurile necesare îndepărtării păsărilor şi mamiferelor din perimetrele aeroporturilor în conformitate cu standardele şi practicile recomandate de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile şi cu legislaţia naţională în domeniu şi de a elabora proceduri pentru implementarea acestor măsuri astfel încât să nu fie afectate siguranţa şi securitatea aviaţiei civile.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 877 din data de 24 noiembrie 2015