CIRCULARĂ nr. 32 din 30 septembrie 2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 30 septembrie 2014,
Banca Naţională a României hotărăşte:
Începând cu data de 1 octombrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,00% pe an.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 714 din data de 30 septembrie 2014