DECIZIE nr. 361 din 29 august 2013 privind numirea domnului Mihai Ţurcanu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Ţurcanu se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 549 din data de 29 august 2013