DECIZIE nr. 358 din 29 august 2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare
Având în vedere cererea doamnei Pop Felicia, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5.064 din 13 august 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare de către doamna Pop Felicia.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 549 din data de 29 august 2013