RECTIFICARE din 7 septembrie 2016 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 448/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016
În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 448/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, se fac următoarele rectificări:
- la anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri", alăturat Reţelei economice externe se va citi: "Reţeaua externă de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine";
- la anexa nr. 2, la numerotarea unităţilor din tabel, în loc de pct. III, IV şi V se va citi pct. II, III şi IV;
- la anexa nr. 2, la pct. IV, subpct. 3 "Autoritatea Naţională pentru Turism", în loc de: "143 de posturi" se va citi: "142 de posturi".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 697 din data de 7 septembrie 2016