HOTĂRÂRE nr. 40 din 26 mai 2015 privind vacantarea unui mandat de senator
Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Darius-Bogdan Vâlcov, ales în Circumscripţia electorală nr. 30 Olt, Colegiul uninominal nr. 1,
în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 188 şi 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Darius-Bogdan Vâlcov, ales în Circumscripţia electorală nr. 30 Olt, Colegiul uninominal nr. 1, începând cu data de 25 mai 2015, şi declară vacant locul de senator.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 370 din data de 27 mai 2015