HOTĂRÂRE nr. 669 din 31 iulie 2014 privind aprobarea stemei comunei Căpreni, judeţul Gorj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Căpreni, judeţul Gorj, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Căpreni, judeţul Gorj
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Căpreni se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară se află o capră de argint sărind spre dreapta, flancată de doi stejari de aur.
În vârful scutului se află o sondă de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Capra simbolizează etimologia numelui localităţii - Căpreni.
Brâul undat reprezintă râul Amaradia, care străbate localitatea.
Sonda face referire la activităţile petroliere din zonă.
Cei doi stejari evocă bogăţia silvică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 652 din data de 4 septembrie 2014