HOTĂRÂRE nr. 711 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Bucureşti la 1 aprilie 2011 şi 20 decembrie 2011, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Bucureşti la 1 aprilie 2011 şi 20 decembrie 2011, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 979/2003.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
ROMÂNIA
Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru nr. 31, sectorul 1 Bucureşti, 011822, România
Tel.:+40(0) 21 319 2108 +40 (0)21 319 2125
Fax: +40(0)21 319 6862
www.mae.ro
(1)_
Nr. G5-1/6.599
Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti şi, cu referire la art. 13 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002, are onoarea să propună următoarele modificări la acordul sus-menţionat:
- excluderea literei c) de la punctul 6 al articolului 5 (referitoare la extinderea regimului călătoriilor fără viză la turiştii români şi ruşi care efectuează călătorii de croazieră pe nave maritime de pasageri, în condiţiile acostării la ţărm pe perioade scurte de până la 48 de ore, fără ieşirea în alte oraşe ale statelor părţilor, cu condiţia cazării acestora la bordul navelor), care în textul acordului în limba rusă este prevăzută la litera b);
- adăugarea între articolul 5 şi articolul 6 ale acordului a unui nou articol, 51, cu următorul conţinut:
"Cetăţenii români care efectuează călătorii de croazieră pe nave maritime de pasageri coboară pe uscat pe teritoriul Federaţiei Ruse în conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia Federaţiei Ruse.
Cetăţenii Federaţiei Ruse care efectuează călătorii de croazieră pe nave maritime de pasageri coboară pe uscat pe teritoriul României în conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia României."
Dacă propunerea de mai sus este acceptabilă pentru Guvernul Federaţiei Ruse, Ministerul Afacerilor Externe al României propune ca prezenta notă împreună cu nota de răspuns a părţii ruse să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002 (denumit în continuare Acord de modificare), care va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi vor comunica îndeplinirea procedurilor necesare.
- Partea română propune ca Acordul de modificare să se aplice provizoriu de la data primirii de către partea română a notei verbale de răspuns a Federaţiei Ruse.
Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.
Bucureşti, 1 aprilie 2011
Ambasadei Federaţiei Ruse în România
(2)Nr. 153-n
Ambasada Federaţiei Ruse în România prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi are onoarea să confirme primirea notei G5-1/6.599 din 1 aprilie 2011 a ministerului cu conţinutul următor:
"Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti şi, cu referire la art. 13 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002, are onoarea să propună următoarele modificări la acordul sus-menţionat:
- excluderea literei c) de la punctul 6 al articolului 5 (referitoare la extinderea regimului călătoriilor fără viză la turiştii români şi ruşi care efectuează călătorii de croazieră pe nave maritime de pasageri, în condiţiile acostării la ţărm pe perioade scurte de până la 48 de ore, fără ieşirea în alte oraşe ale statelor părţilor, cu condiţia cazării acestora la bordul navei), care în textul acordului în limba rusă este prevăzută la litera b);
- adăugarea între articolul 5 şi articolul 6 ale acordului a unui nou articol, 51, cu următorul conţinut:
«Cetăţenii români care efectuează călătorii de croazieră pe nave maritime de pasageri coboară pe uscat pe teritoriul Federaţiei Ruse în conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia Federaţiei Ruse.
Cetăţenii Federaţiei Ruse care efectuează călătorii de croazieră pe nave maritime de pasageri coboară pe uscat pe teritoriul României în conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia României.»
Dacă propunerea de mai sus este acceptabilă pentru Guvernul Federaţiei Ruse, Ministerul Afacerilor Externe al României, propune ca prezenta notă împreună cu nota de răspuns a părţii ruse să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002, (denumit în continuare Acord de modificare), care va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi vor comunica îndeplinirea procedurilor necesare.
- Partea română propune ca Acordul de modificare să se aplice provizoriu de la data primirii de către partea română a notei verbale de răspuns a Federaţiei Ruse.
Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Federaţiei Ruse în Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii."
Ambasada Federaţiei Ruse are onoarea să comunice acordul Guvernului Federaţiei Ruse de a considera nota Ministerului Afacerilor Externe al României nr. G5-1/6.599 din 1 aprilie 2011 şi prezenta notă de răspuns drept Acord între Guvernul Federaţiei Ruse şi Guvernul României de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002 (în continuare Acord de modificare), care va intra în vigoare de la data primirii ultimei notificări scrise cu privire la îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
- Partea rusă nu are obiecţii în ce priveşte aplicarea provizorie a Acordului de modificare începând cu data primirii de către minister a prezentei note, în legătură cu care fapt ambasada solicită ministerului să o informeze despre această dată.
Ambasada Federaţiei Ruse foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerul Afacerilor Externe al României asigurarea deosebitei sale consideraţii.
Bucureşti, 20 decembrie 2011
MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI
- Direcţia Generală Afaceri Consulare -
- Bucureşti -
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 553 din data de 7 august 2012