ORDIN nr. 3880 din 30 mai 2016 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 3 din 20 aprilie 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 21 martie-1 aprilie 2016,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.934/2012, îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Oradea, Strada Călăraşilor nr. 33, judeţul Bihor.
Art. 2
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.
Art. 3
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 426 din data de 7 iunie 2016