HOTĂRÂRE nr. 46 din 20 mai 2015 privind vacantarea unui loc de deputat
Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat Nicolescu Theodor-Cătălin, începând cu data de 12 mai 2015,
în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 236 alin. (1) şi art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
constatând că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului Nicolescu Theodor-Cătălin, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Colegiul uninominal nr. 4,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Nicolescu Theodor-Cătălin, începând cu data de 12 mai 2015, şi declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Nicolescu Theodor-Cătălin în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Colegiul uninominal nr. 4.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 2015, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 21 mai 2015