HOTĂRÂRE nr. 554 din 3 august 2016 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, şi a schimbului de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la Bucureşti la 21 iulie 2016
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (4) şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă amendamentul, convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015.
Art. 2
Se aprobă schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii Republicii Moldova şi României, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 21 iulie 2016, privind notificarea şi, respectiv, confirmarea îndeplinirii măsurilor şi condiţionalităţilor necesare eliberării primei tranşe în valoare de 60.000.000 euro.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ:
CAPITOLUL 1:

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2005, municipiul Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7

http://www.mf.gov.md/, tel. (022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

19 iulie 2016 nr. 21-03
La nr. ..................
Doamnei Anca Dana Dragu,
ministrul finanţelor publice din România
Stimată Doamnă Ministru,
În contextul implementării Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-ministrul României şi prim-ministrul Republicii Moldova, din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016 (în continuare, "Acord"), solicităm respectuos modificarea calendarului tranşei I, fără modificarea sumei aferente a tranşei menţionate.
Astfel, propunem modificarea corespunzătoare a anexei 1 (Calendarul de efectuare a tranşelor din finanţarea rambursabilă).
- Tranşa 1 (60.000.000,00 euro) - 24 august 2016.
Apreciem sprijinul dumneavoastră în procesul de consolidare a stabilităţii Republicii Moldova şi sperăm că eforturile noastre bilaterale vor contribui la consolidarea cooperării economice şi financiare între ţările noastre.
Cu deosebită consideraţiune,
ministru,
Octavian Armaşu
CAPITOLUL 2:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINET MINISTRU

Nr. 54.388 din 22 iulie 2016

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

Tel: +021 319 97 49

Fax: +021 312 16 30

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Domnului Octavian Armaşu,
ministrul finanţelor
Ref.: Modificarea Calendarului de eliberare a primei tranşe din finanţarea rambursabilă în sumă de până la 150 milioane de euro
Stimate Domnule Ministru,
Ca urmare a Scrisorii dumneavoastră nr. 21-03 din 19 iulie 2016 prin care solicitaţi modificarea calendarului aferent primei tranşe din cadrul Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016, fără modificarea sumei aferente, vă comunicăm acordul nostru cu privire la eliberarea sumei de 60.000.000 euro aferente tranşei nr. 1 în data de 24 august 2016.
De asemenea salutăm progresele înregistrate în ceea ce priveşte negocierile pentru încheierea unui aranjamentfinanciar cu Fondul Monetar Internaţional, reflectate şi în declaraţia FMI de la finalul misiunii. Înţelegem că cea mai mare parte a măsurilor de reformă au fost agreate, discuţiile urmând să continue în următoarele zile, în scurt timp urmând să fie anunţat un acord la nivel tehnic ("staff level agreement"). În acest sens, în vederea realizării demersurilor pentru efectuarea transferului primei tranşe, este necesară notificarea obţinerii acordului la nivel tehnic ("staff level agreement"), pentru a putea confirma îndeplinirea măsurilor agreate prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie, respectiv din data de 5 februarie 2016.
În acest sens dorim să vă informăm că, în conformitate cu Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, schimburile de scrisori purtate între România şi Republica Moldova pentru stabilirea datei primei trageri, cât şi pentru notificarea şi confirmarea îndeplinirii măsurilor agreate între părţi vor fi aprobate printr-o hotărâre a Guvernului. După publicarea hotărârii Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice va putea realiza demersurile necesare eliberării primei tranşe, în valoare de 60.000.000 euro, în data de 24 august 2016. În acest sens vă rugăm să aveţi în vedere prevederile art. 3 pct. 1 lit. b) ale Acordului de împrumut, respectiv transmiterea solicitării de fonduri cu cel puţin 10 zile înainte de data tragerii, respectiv până la data de 11 august 2016, în formatul prevăzut în anexa 2 din acord. De asemenea precizăm că solicitarea de fonduri trebuie să fie însoţită de opinia legală emisă de Ministerul Justiţiei din Republica Moldova şi de lista semnăturilor autorizate să angajeze în mod valabil Republica Moldova, în calitate de împrumutat.
Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate, vă rugăm să primiţi, Domnule Ministru, expresia înaltei noastre consideraţii,
Anca Dana Dragu,
ministrul finanţelor publice
CAPITOLUL 3:

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA

PRIME-MINISTER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Chişinău, 18 iulie 2016
Stimate Domnule Prim-ministru,
Vă mulţumesc pentru reiterarea disponibilităţii României de a acorda sprijin Republicii Moldova întru implementarea agendei de reforme asumate în parcursul său de integrare europeană.
Profit de această ocazie pentru a reconfirma angajamentul ferm de a avansa pe calea implementării tuturor acţiunilor Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare şi a Acordului de Asociere, pe care le apreciem ca extrem de importante pentru succesul de modernizare a ţării şi îmbunătăţire a nivelului de trai al cetăţenilor. Guvernul şi Parlamentul lucrează activ în acest sens, perfect conştienţi de importanţa momentului istoric.
Suntem în grafic şi în ceea ce priveşte relaţia cu Fondul Monetar Internaţional, fiind o chestiune de zile până când de la Washington va veni concluzia vizitei de succes a Misiunii FMI la Chişinău din 5-15 iulie, cu anunţarea în următoarea săptămână a unui "staff level agreement".
În context, având în vedere îndeplinirea de către Moldova a condiţiilor necesare, exprim speranţa unui răspuns pozitiv rapid cu privire la transferarea primei tranşe de 60 milioane de euro din creditul rambursabil de 150 milioane euro acordat de România. Din punct de vedere bugetar este cheie pentru noi ca debursarea acestei tranşe să fie realizată până la 24 august curent.
Vă mulţumesc încă o dată pentru sprijinul României în parcursul European al Republicii Moldova şi în implementarea programului de reforme bazat pe valorile democratice.
Acceptaţi, stimate Domnule Prim-ministru, expresia înaltei mele consideraţii.
Pavel Filip
Excelenţei Sale
Domnului Dacian Cioloş,
prim-ministru al României
CAPITOLUL 4:

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA

PRIME-MINISTER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

(1)_
Chişinău, 29 iulie 2016
Stimate Domnule Prim-ministru,
Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră de răspuns din 21 iulie 2016 şi pentru reiterarea disponibilităţii României de a acorda sprijin Republicii Moldova pentru implementarea agendei de reforme asumate în parcursul său de integrare europeană.
Ţin să vă informez că, urmare a misiunii Fondului Monetar Internaţional din 5-15 iulie 2016 şi discuţiilor ulterioare purtate la Washington la 26 iulie a fost anunţat acordul la nivel de personal între experţii FMI şi autorităţile Republicii Moldova asupra unui program de reforme economice susţinut de un aranjament de finanţare pe 3 ani prin intermediul Mecanismului de finanţare extinsă (EFF) şi al Mecanismului extins de creditare (ECF). Acest acord urmează a fi aprobat de conducerea FMI şi de Consiliul Executiv în luna octombrie curent.
În contextul celor agreate anterior, dat fiind că acordul la nivel de personal (staff level agreement) a fost anunţat, reiterăm rugămintea cu privire la transferarea primei tranşe de 60 mil. euro din creditul rambursabil de 150 mil. euro în termenul bugetar solicitat.
Acceptaţi, stimate Domnule Prim-ministru, expresia înaltei mele consideraţii.
Pavel Filip
Excelenţei Sale
Domnului Dacian Cioloş,
prim-ministru al României
(2)_
Bucureşti, 21 iulie 2016
Stimate Domnule Prim-ministru,
Am primit scrisoarea dumneavoastră din 18 iulie 2016, care prezintă de o manieră detaliată eforturile făcute în ultimele luni de Republica Moldova pe calea reformelor şi implementării Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Ţin să remarc orientarea pragmatică, determinată a Guvernului Republicii Moldova, căreia i se datorează măsurile adoptate pe aceste paliere.
Aşa cum am convenit în cursul discuţiilor noastre, aprofundarea de o manieră credibilă a reformelor este singura opţiune care poate consolida stabilitatea Republicii Moldova, parcursul său european şi încrederea cetăţenilor în autorităţile statului. Pe aceste imperative s-a fondat, de la bun început, abordarea României în relaţia cu Republica Moldova, iar evoluţiile puse în mişcare de acţiunile Guvernului pe care îl conduceţi confirmă această poziţie.
Guvernul României a urmărit cu atenţie dinamica reformelor din ultima perioadă, în special în ce priveşte măsurile prioritare convenite în comun în luna ianuarie 2016, precum şi progresele importante pe linia dialogului cu Fondul Monetar Internaţional. În acest sens am luat la cunoştinţă despre concluziile misiunii recent încheiate a Fondului Monetar Internaţional, reflectate şi în declaraţia de la finalul misiunii, conform căreia negocierile au progresat considerabil, convenindu-se asupra unui număr de reforme de importanţă crucială menite să îmbunătăţească guvernanţa corporativă şi să sporească transparenţa în sectorul bancar, precum şi să asigure sustenabilitatea financiară a sectorului energetic şi atingerea obiectivelor politicii fiscal-bugetare pe termen mediu. Înţelegem că discuţiile vor continua în următoarele zile, în scurt timp urmând să fie anunţat un acord la nivel tehnic (staff level agreement). În aşteptarea notificării dumneavoastră a acordului la nivel tehnic privind termenii unui aranjament financiar cu Fondul considerăm că aceste măsuri prioritare au fost îndeplinite, cumulativ, de o manieră corespunzătoare, permiţându-ne ca, după transmiterea notificării menţionate, să procedăm la realizarea demersurilor pentru transferarea primei tranşe de 60 milioane de euro din creditul rambursabil de 150 de milioane de euro. Data primei trageri, precum şi celelalte caracteristici aferente primei tranşe vor fi stabilite prin corespondenţa purtată la nivelul ministerelor de finanţe.
Doresc, în acelaşi timp, să reiterez importanţa deosebită pe care România o acordă, pe mai departe, aprofundării reformelor în Republica Moldova. Susţinem continuarea şi consolidarea în săptămânile următoare a procesului de reforme început, cu precădere în domeniile critice pentru sustenabilitatea procesului de ansamblu de reformă şi modernizare, cum ar fi justiţia, combaterea corupţiei, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi dialogul cu societatea civilă. Vă încurajez să acceleraţi acţiunile dumneavoastră pe toate aceste direcţii, care se regăsesc de altfel şi în Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare.
Vă rog să primiţi, stimate Domnule Prim-ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.
Dacian Cioloş
Domnului Pavel Filip,
prim-ministrul Republicii Moldova
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 596 din data de 5 august 2016