ORDIN nr. 388 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016
Având în vedere:
- Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe nr. 125/SJRE din data de 19 iulie 2016, aprobat cu nr. 1.637/C.V. din data de 19 iulie 2016;
- prevederile art. 173 alin. (2) şi (3), art. 174 alin. (2) şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) şi art. 16 lit. n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;
- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi,
în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

ANEXĂ: LISTA unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016

Nr. crt.

Denumirea unităţii sanitare cu paturi

Sediul

Codul de înregistrare fiscală

Raportul de acreditare

Ordinul de acreditare

Categoria de acreditare

Perioada de acreditare

1

SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI

Str. Mihai Eminescu nr. 12, Vatra Dornei, judeţul Suceava

4535414

1629/CV/14.07.2016

368/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

2

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CĂLĂRAŞI

Str. Varianta Nord nr. 2, Călăraşi, judeţul Călăraşi

4294049

1631/CV/14.07.2016

369/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

3

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA

Str. Radu S. Campiniu nr. 21, Brăila, judeţul Brăila

11333442

1622/CV/14.07.2016

370/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

4

SPITALUL ORĂŞENESC "SF. ŞTEFAN" ROVINARI

Str. Jiului nr. 1, Rovinari, judeţul Gorj

4351810

1619/CV/14.07.2016

371/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

5

SPITALUL MUNICIPAL AIUD

Str. Spitalului nr. 2, Aiud, judeţul Alba

4613628

1632/CV/14.07.2016

372/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

6

SPITALUL ORĂŞENESC "REGELE CAROL I" COSTEŞTI

Str. Industriei nr. 19, Costeşti, judeţul Argeş

5172597

1624/CV/14.07.2016

373/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

7

SPITALUL ORĂŞENESC "IOAN LASCĂR" COMĂNEŞTI

Str. Vasile Alecsandri nr. 1, Comăneşti, judeţul Bacău

4353056

1633/CV/14.07.2016

374/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

8

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE "SFÂNTA PARASCHEVA" IAŞI - unitate sanitară cu paturi

Str. Octav Botez nr. 2, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

4541521

1627/CV/14.07.2016

375/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

9

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR. GAVRIL CURTEANU" ORADEA

Str. Corneliu Coposu nr. 12, Oradea, judeţul Bihor

4208463

1628/CV/14.07.2016

376/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

10

SPITALUL MUNICIPAL "SF. IERARH DR. LUCA" ONEŞTI

Str. Perchiului nr. 1, Oneşti, judeţul Bacău

4278825

1617/CV/14.07.2016

377/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016- 13.07.2021

11

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CU AMBULATORIU INTEGRAT LEORDENI

Str. Coloniei nr. 106, Leordeni, judeţul Argeş

4469485

1620/CV/14.07.2016

378/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

12

SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC

Str. Fabricilor nr. 2/A, Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

4404524

1626/CV/14.07.2016

379/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

13

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "LOUIS TURCANU" TIMIŞOARA

Str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş

4548538

1634/CV/14.07.2016

380/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

14

SPITALUL MUNICIPAL "EPISCOP NICOLAE POPOVICI" BEIUŞ

Str. Română nr. 7, Beiuş, judeţul Bihor

4558680

1623/CV/14.07.2016

381/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

15

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "MAVROMATI" BOTOŞANI

Str. Marchian nr. 11, Botoşani, judeţul Botoşani

4557951

1630/CV/14.07.2016

382/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

16

SPITALUL MUNICIPAL CARACAL

Str. Plevnei nr. 36, Caracal, judeţul Olt

4395086

1616/CV/14.07.2016

383/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

17

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE ORADEA

Str. Republicii nr. 56, Oradea, judeţul Bihor

4208552

1621/CV/14.07.2016

384/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

18

SPITALUL DE PSIHIATRIE DRĂGOEŞTI

Str. Spitalului nr. 1, Drăgoeşti, judeţul Vâlcea

2541916

1618/CV/14.07.2016

385/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

19

SPITALUL DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALAŢI

Str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 99, Galaţi, judeţul Galaţi

3264481

1615/CV/14.07.2016

386/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

20

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA

Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 6, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

4354540

1625/CV/14.07.2016

387/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 569 din data de 27 iulie 2016