ORDIN nr. 618 din 29 mai 2014 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
Având în vedere:
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016;
- Referatul Serviciului politici de organizare a sistemului de sănătate, politici salariale şi monitorizare posturi nr. N.B. 3.561/2014,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.
Art. 2
(1)În numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.
(2)În numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se includ şi paturile din sanatorii şi preventorii.
(3)În numărul de paturi prevăzut la alin. (1) nu se includ paturile aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici paturile din spitalele-penitenciar, care se contractează de casele de asigurări de sănătate, separat, fără a face parte din Planul naţional de paturi.
Art. 3
Structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
(1)În judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Naţională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.
(2)Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:

Nr. crt.

Judeţul

Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private

1

Alba

1.835

2

Arad

2.272

3

Argeş

2.811

4

Bacău

3.468

5

Bihor

3.604

6

Bistriţa-Năsăud

1.242

7

Botoşani

2.100

8

Braşov

3.500

9

Brăila

1.791

10

Buzău

1.729

11

Caraş-Severin

1.498

12

Călăraşi

961

13

Cluj

6.395

14

Constanţa

4.527

15

Covasna

1.480

16

Dâmboviţa

2.065

17

Dolj

4.425

18

Galaţi

2.985

19

Giurgiu

663

20

Gorj

1.853

21

Harghita

1.756

22

Hunedoara

2.866

23

Ialomiţa

705

24

Iaşi

7.036

25

Ilfov

644

26

Maramureş

2.552

27

Mehedinţi

1.319

28

Mureş

3.980

29

Neamţ

2.419

30

Olt

1.864

31

Prahova

3.693

32

Satu Mare

1.623

33

Sălaj

1.044

34

Sibiu

2.573

35

Suceava

2.849

36

Teleorman

1.620

37

Timiş

5.174

38

Tulcea

813

39

Vaslui

1.979

40

Vâlcea

1.982

41

Vrancea

1.347

42

Bucureşti

20.537

TOTAL:

121.579

ANEXA nr. 2:

Nr.
crt.

Judeţe în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor ş instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi a Academiei Române

1

Argeş

2

Bacău

3

Bihor

4

Braşov

5

Cluj

6

Constanţa

7

Dolj

8

Galaţi

9

Hunedoara

10

Iaşi

11

Mehedinţi

12

Neamţ

13

Prahova

14

Sibiu

15

Timiş

16

Vrancea

17

Bucureşti

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014