ORDIN nr. 3808 din 11 mai 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 9 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La unitatea de învăţământ aferentă Judeţului Constanţa, poziţia 1 - Liceul Tehnologic "Nicolae Istrăţoiu" din comuna Deleni - se modifică astfel:

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

"1

Liceul Tehnologic «Nicolae Istrăţoiu»

17/02.05.2014

-

Comuna Deleni, Str. Şcolii nr. 120, Tel./fax: 0241/854887

Liceal/Nivel 3 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4 (cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician veterinar

Română

Cu frecvenţă (zi)

Industrie textilă şi pielărie

Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

Română

Cu frecvenţă (zi), a doua şansă"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 367 din data de 27 mai 2015