ORDIN nr. 1948 din 19 decembrie 2012 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat
În temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,
preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Institutul Naţional de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană.
Art. 4
Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 21/2011 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2011.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Vergil Voineagu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 6 din data de 4 ianuarie 2013