ORDIN nr. 1307 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române - AFER
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 137/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 25 februarie 2014, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Istvan Zoltan,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2014 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER
- mii lei -

Cap/ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program rectificat 2014

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

60.325,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

54.900,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

54.900,00

30.00

  

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

100,00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

100,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

100,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

54.800,00

33.10

  

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

54.800,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

54.000,00

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie

-

 

20

 

Venituri din cercetare

300,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

500,00

35.10

  

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

-

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

-

39.10

  

II. VENITURI DIN CAPITAL

100,00

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

100,00

40.10

  

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

 
 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

5.325,00

   

CHELTUIELI - TOTAL

60.325,00

   

CHELTUIELI CURENTE

55.525,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

35.665,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

26.300,00

  

01

Salarii de bază

24.750,00

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

500,00

  

06

Alte sporuri

-

  

07

Ore suplimentare

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

420,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

350,00

  

30

Alte drepturi salariale în bani

280,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

1.915,00

  

01

Tichete de masă

1.000,00

  

06

Tichete de vacanţă

915,00

 

10.03

 

Contribuţii

7 450,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

5.700,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

150,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.500,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

50,00

  

06

Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii

50,00

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

18.410,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

4.130,00

  

01

Furnituri de birou

40,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

10,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

1.000,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

100,00

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

450,00

  

06

Piese de schimb

100,00

  

07

Transport

230,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

600,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

800,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

800.00

 

20.02

 

Reparaţii curente

900,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

  

02

Materiale sanitare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200,00

  

01

Uniforme şi echipament

100,00

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

  

30

Alte obiecte de inventar

100,00

 

20.06

 

Deplasări detaşări, transferări

4.050,00

  

01

Deplasări interne

3.150,00

  

02

Deplasări în străinătate

900,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

50,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

300,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

30,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

8.740,00

  

01

Reclamă şi publicitate

-

  

02

Protocol şi reprezentare

34,00

  

04

Chirii

700,00

  

07

Fondul conducătorului instituţiei publice

6,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

8.000,00

55

  

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

50,00

 

55.02

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

50,00

  

01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

50,00

57

  

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALA

1.400,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.400,00

  

01

Ajutoare sociale în numerar

1.400,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.800,00

71

  

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

4.800,00

 

71.01

 

Active fixe

4.800,00

  

01

Construcţii

50,00

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

3.450,00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

  

30

Alte active fixe

1.300,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014:
1) Număr mediu de personal 508 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar 4.112 lei/salariat.
3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 430 mii lei);
4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 420 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 350 mii lei);
5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 280 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 679 din data de 17 septembrie 2014