HOTĂRÂRE nr. 1096 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia" la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia" la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia", la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
Ordonator principal de credite: Ministerul Sănătăţii
Beneficiar: Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă", Cluj-Napoca
Amplasamentul obiectivului: Cluj-Napoca, Strada Republicii nr. 34-36, judeţul Cluj
Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

(în preţuri din 24 aprilie 2012; 1 euro - 4,3791 lei)

mii lei

29.663

Construcţii+montaj (inclusiv TVA):

mii lei

21.296

Capacităţi:

  

- Suprafaţă desfăşurată

mp

4060,30

- Suprafaţă construită

mp

800

- Paturi spitalizare

nr.

56

- Regim de înălţime:

 

S+P+3E

Eşalonarea investiţiei Inv/C+M

  

Anul I

mii lei/mii lei

15.000/9.000

Anul II

mii lei/mii lei

10.000/8.000

Anul III

mii lei/mii lei

4.663/4.296

Durata de realizare a investiţiei

luni

36

Factori de risc
Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 917 din data de 17 decembrie 2014