DECRET nr. 762 din 9 august 2016 pentru numirea unui membru al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Delia Popescu, ministru al comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului decret încetează efectele Decretului nr. 667/2016 privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 7 iulie 2016.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 612 din data de 10 august 2016