RECTIFICARE din 27 februarie 2013 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013
În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, se face următoarea rectificare:
- la art. 3 lit. h) şi i), în loc de: "... Spaţiului Economic Financiar ..." se va citi: "... Spaţiului Economic European ...".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 27 februarie 2013