ORDIN nr. 37 din 12 iunie 2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1.A care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.A care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1.A care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.B care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
(1)Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin T.V.A.
Art. 4
(1)Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localităţile în care S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3)Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 5
S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 20 iunie 2014.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1A: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

a) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită 2013

MWh

281.130

Venit reglementat unitar

lei/MWh

32,57

Venit total unitar

lei/MWh

34,08

Rata de creştere a eficienţei economice

 

0,66%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată 2013

MWh

177.218

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,66

Venit total unitar

lei/MWh

5,18

ANEXA nr. 1B: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

a) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită 2014

MWh

289.258

Cantitate de energie vehiculată pentru alţi distribuitori 2014

MWh

20.443

Venit reglementat unitar

lei/MWh

34,55

Venit total unitar

lei/MWh

36,01

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată 2014

MWh

178.187

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,90

Venit total unitar

lei/MWh

5,41

ANEXA nr. 2: Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

41,26

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

39,82

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

37,76

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

36,69

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

29,81

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

2. Tarif de distribuţie de tranzit

2,54

ANEXA nr. 3:
1.Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

115,12

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

113,49

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

111,10

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

109,91

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

102,45

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

2.Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

164,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

162,36

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

159,97

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

158,79

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

151,33

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 17 iunie 2014