HOTĂRÂRE nr. 224 din 30 martie 2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La poziţiile M.F. nr. 37850, 120970. 154689, 154690, 101712, 154691, 154929, 154930, 101839, 155292, 155299, 155301-155307, 154459, 154932-154938, 37277-37279, 121554, 40245, 40246, 155452, 112322, 112333, 112607, 112611, 112612, 115405, 115411, 115416, 115420, 115426, 115465, 115490, 115494, 115498, 115503, 117423, 117428, 117429, 117431, 117433, 117435, 117438, 117447, 117450, 117453, 117457, 117460, 117462, 117465, 117469 şi 121574 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată - lei -

1

37850

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
CUI 4389203

Inspectoratul Şcolar Giurgiu

Clădire P + 1E, pereţi de cărămidă -19 camere

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 17

393.552

2

120970

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
CUI 4389203

Clădire

Clădire P + 1E, zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă,
Sc = 164,35 mp,
Sd = 328,7 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Nicolae Bălănescu nr. 13

294.732

3

154689

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
CUI 4389203

Teren

S teren = 567 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 17

319.680

4

154690

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
CUI 4389203

Teren

S teren = 200 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Nicolae Bălănescu nr. 13

352.620

5

101712

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
CUI 4389203
Palatul Copiilor Giurgiu
CUI 4642747

Palatul Copiilor Giurgiu

Zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă,
Sc = 490,30 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Intrarea Gării nr. 115

342.437

6

154691

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
CUI 4389203
Palatul Copiilor Giurgiu
CUI 4642747

Teren

S teren = 2.175,89 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Intrarea Gării nr. 115

667.548

7

154929

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
CUI 4389203 Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu CUI 5843145

CSS Giurgiu - sediu

Clădire P + 3E;
Sc = 586 mp;
Su = 1.935,36 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr. 30B

1.401.840

8

154930

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
CUI 4389203 Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu
CUI 5843145

CSS Giurgiu - teren

S teren = 586 mp

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr. 30B

69.552

9

101839

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Clădire

Clădire P+ 1E,
Sc = 627 mp,
Sd = 1.254 mp, fundaţii de beton, pereţi cărămidă, planşeu beton, învelitoare ţiglă

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Piaţa Republicii nr. 38

2.384.307

10

155292

8.26.10

Universitatea.. Petru Maior" CUI 4322831

Teren

Teren aferent nr. MF 101839,
S = 2.161 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Piaţa Republicii nr. 38

1.168.058

11

155299

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Teren intravilan

S = 11.179 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69

1.790.116

12

155301

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Hală cu ateliere

Sc = 2.538,44 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69

1.584.776

13

155302

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Vopsitorie

Sc = 359,72 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69

111.507

14

155303

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Atelier/Şopron

Sc= 1.192,80 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69

407.278

15

155304

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Centrală termică dezafectată

Sc = 292,3 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69

74.114

16

155305

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Centrală termică

Sc = 564,83 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69

316.192

17

155306

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Ateliere reparaţii, garaj

Sc= 157,77 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69

74.462

18

155307

8.26.10

Universitatea "Petru Maior" CUI 4322831

Castel apă

Sc = 28,26 mp

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69

151.585

19

154459

8.26.10

Universitatea "Ştefan cel Mare" CUI 4244423

Teren

S = 1.680 mp

Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 1

178.850

20

154932

8.26.10

Universitatea "Ştefan cel Mare" CUI 4244423

Cabana Şipotel

Clădire P + 1,
Sc = 281,96 mp

Judeţul Suceava, comuna Râşca

3.372.131

21

154933

8.26.10

Universitatea "Ştefan cel Mare" CUI 4244423

Teren

S= 1.462 mp

Judeţul Suceava, comuna Râşca

128.149

22

154934

8.26.10

Universitatea "Ştefan cel Mare" CUI 4244423

Spaţii învăţământ corp E

Clădire D + P + 2E;

Sc = 2.200 mp

Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 13

16.792.927

23

154935

8.26.10

Universitatea "Ştefan cel Mare" CUI 4244423

Teren

S = 4.707 mp

Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 13

635.106

24

154936

8.26.10

Universitatea "Ştefan cel Mare" 'CUI 4244423

Clădire Ateneul "Mihai Eminescu"

Clădire S + P + 1E;

Sc= 1.033 mp;

Sd = 2.889 mp

Judeţul Suceava

280.626

25

154937

8.26.10

Universitatea "Ştefan cel Mare" CUI 4244423

Teren

S = 1.626 mp

Judeţul Suceava

80.968

26

154938

8.26.10

Universitatea "Ştefan cel Mare" CUI 4244423

Teren

S = 300.000 mp

Judeţul Suceava, comuna Moara

24.422.733

27

37277

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
CUI 4343060

Inspectoratul Şcolar Brăila - sediu

Clădire D + P + 1E, structură beton, pereţi cărămidă, acoperiş tablă,
Sc = 498 mp,
S teren = 789,26 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 172

Total: 2.425.484, din care:

- construcţii 1.893.969

- teren 531.515

28

37278

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
CUI 4343060

Inspectoratul Şcolar Brăila, şcoală - imobil

Clădire P + 1E, pereţi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare tablă;
Sc = 359 mp;
Sd = 1.310 mp;
S teren = 657 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 20

Total: 4.012.741, din care:

- construcţii 3.571.826

- teren 440.915

29

37279

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
CUI 4343060

Inspectoratul Şcolar Brăila - magazie

Sc = 42 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 20

37.568

30

121554

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
CUI 4343060

Gard - ISJ Brăila

Gard din cărămidă cu structură metalică

Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 20

43.740

31

40245

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
CUI 4343060 Casa Corpului Didactic Brăila CUI 5611978

Casa Corpului Didactic Brăila - imobil

Corp C1 - sediu,
Sc = 545,01 mp; corp C 2 - magazie,
Sc = 104,46 mp; corp C 3 - centrală termică,
Sc = 31 mp; corp C 4 - magazie,

Sc = 21,46 mp;

S teren = 1.500 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Griviţei nr. 328

Total: 1.867.547, din care:

- construcţii 1.102.527

- teren 765.020

32

40246

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
CUI 4343060
Casa Corpului Didactic Brăila CUI 5611978

Casa Corpului Didactic Brăila - imobil

Parter, cărămidă, acoperiş tablă;
Sc - 587 mp;
S teren = 726 mp

Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Ana Aslan nr. 10

Total:

1.261.041, din care:

- construcţii 826.014

- teren 435.027

33

155452

8.26.10

Universitatea de Nord din Baia Mare
CUI 3825886

Teren

S = 2.049 mp

Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Crişan nr. 10

813.720

34

112322

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Locuinţă 3 apartamente

Cărămidă, 195 mp

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea; Ferma Stoeneşti

25.210

35

112333

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Locuinţă 2 apartamente

Cărămidă, 143 mp

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea; Ferma Stoeneşti

30.500

36

112607

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Uscător solar, 300 mp

Cărămidă, beton

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea

114.890

37

112611

8.26.10

Universitatea de ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Loc special

Cărămidă, 200 mp

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea

197.180

38

112612

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Local dormitor

Cărămidă, 700 mp

Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea

662.500

39

115405

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Pavilion cercetare

4 laboratoare, magazii, hală sortat fructe, 648 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

15.090

40

115411

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Magazin prezent.

Corp clădire, 3 încăperi, 82 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

22.420

41

115416

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Magazii materiale

3 magazii materiale, remiză, utilaje, 1.000 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

3.000

42

115420

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Depozit carburanţi

3 rezervoare metalice, rampă, 260 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

3.680

43

115426

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Atelier mecanic

Corp clădire, utilaje specifice, 570 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

78.450

44

115465

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Grup social Istriţa Săhăteni

Clădire parter, dormitoare

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

213.670

45

115490

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Grup social Istriţa Săhăteni

Clădire parter, birouri, dormitoare

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

31.000

46

115494

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Magazin materiale Istriţa

Magazine depozitare produse

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

19.160

47

115498

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Atelier mecanic Istriţa

Clădire cu anexe şi utilaje specifice

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

54.000

48

115503

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Hală de depozitare sortare Istriţa

Hală depozitare, grajd animale, fânar

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

23.450

49

117423

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire cărămidă
(S + P+ 1E)

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

65.270

50

117428

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire centrală termică

 

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

8.000

51

117429

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinara Bucureşti
CUI 4602041

Clădire atelier mecanic

Beton

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

46.600

52

117431

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire cramă

Cărămidă + piatră (subsol + parter)

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

181.200

53

117433

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire cărămidă

Cărămidă, fundaţie beton

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

13.840

54

117435

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Combinat vinificaţie cu utilajele încorporate

Platformă beton, inst. electrică

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

270.800

55

117438

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire distilerie

Beton

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

14.070

56

117447

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Complex îmbuteliere

Beton

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

31.510

57

117450

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire dormitor şcoală

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

10.320

58

117453

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire nefamilişti

Beton + piatră

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

96.790

59

117457

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire cercetare (2 nivele + subsol)

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

128.400

60

117460

8.26.10

Universitatea de ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

CUI 4602041

Hală

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

9.150

61

117462

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Dormitor comun (P + 1 nivel)

Cărămidă + piatră

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

29.190

62

117465

8.29.06

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Clădire locuit + cantină

Cărămidă + piatră

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

24.100

63

117469

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
CUI 4602041

Bloc familişti (P+1 etaj)

Cărămidă

Judeţul Buzău, comuna Pietroasele

51.710

64

121574

8.26.05

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
CUI 4203563, Clubul Copiilor Sector 1
CUI 4316635

Clubul Copiilor sectorul 5

Clădire S + P, zidărie cărămidă, planşee din beton,
Sd = 1.093 mp;
S teren = 978 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Năsăud nr. 93

Total: 3.119.490, din care:

- construcţii 1.814.845

- teren 1.304.645

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 262 din data de 7 aprilie 2016