REZOLUŢIE nr. 2262 din 27 ianuarie 2016 adoptată de Consiliul de Securitate la a 7611-a întrunire
CONSILIUL DE SECURITATE
Distribuire generală
27 ianuarie 2016
(1)_
Consiliul de Securitate,
reamintind rezoluţiile şi declaraţiile sale anterioare privind Republica Centrafricană (RCA), în special rezoluţiile 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015) precum şi declaraţiile preşedintelui S/PRST/2014/28 din 18 decembrie 2014 şi S/PRST/2015/17 din 20 octombrie 2015,
reafirmând angajamentul său puternic privind suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a RCA, şi reamintind importanţa principiilor neamestecului, bunei vecinătăţi şi cooperării regionale,
reamintind faptul că Republica Centrafricană poartă responsabilitatea principală de a proteja populaţiile de pe teritoriul său împotriva genocidului, crimelor de război, epurării etnice şi crimelor împotriva umanităţii,
subliniind faptul că orice soluţie durabilă a crizei din RCA trebuie să aparţină RCA, inclusiv procesul politic şi de reconciliere, şi făcând apel la autorităţile de tranziţie pentru ca acestea să organizeze alegeri legislative şi al doilea tur al alegerilor prezidenţiale într-o manieră liberă, corectă, transparentă şi incluzivă, pentru a finaliza tranziţia până la data de 31 martie 2016, conform calendarului agreat,
solicitând tuturor părţilor implicate, inclusiv candidaţilor la alegerile prezidenţiale şi legislative, să se abţină de la a se angaja în orice activitate care ar putea să împiedice procesul electoral şi încurajându-i în mod deosebit să respecte codul de conduită electoral şi să rezolve orice diferend în mod paşnic prin intermediul instituţiilor şi al procedurilor legale existente,
invitând autorităţile alese să implementeze urgent măsuri transparente şi incluzive care să permită stabilizarea şi reconcilierea în RCA, inclusiv să întreprindă măsuri concrete pentru restabilirea autorităţii reale a statului pe tot teritoriul RCA; să combată impunitatea prin restabilirea administrării sistemului judecătoresc şi a sistemului justiţiei penale, inclusiv a sistemului penitenciar, pe tot teritoriul ţării; să reformeze Forţele Armate ale RCA (FACA) şi forţele interne de securitate pentru a crea servicii de securitate multietnice, profesioniste şi republicane prin intermediul unor procese corespunzătoare de reformă a sectorului securităţii; să adopte măsuri pentru dezarmarea, demobilizarea, reintegrarea şi repatrierea (DDRR) grupărilor armate; şi să creeze un sistem funcţional de gestionare a finanţelor publice pentru a putea acoperi cheltuielile legate de funcţionarea statului, a implementa cât mai curând planuri de relansare şi revitalizare a economiei,
apreciind activitatea în curs de desfăşurare a Misiunii Multidimensionale Integrate a Naţiunilor Unite în RCA (MINUSCA) şi a forţelor franceze pentru a ajuta autorităţile de tranziţie să îmbunătăţească situaţia de securitate; luând notă cu preocupare că, deşi s-a îmbunătăţit, situaţia de securitate în RCA rămâne fragilă,
salutând activitatea desfăşurată de misiunea de consiliere militară aparţinând Uniunii Europene, cu sediul la Bangui (EUMAM-RCA), la cererea autorităţilor de tranziţie din RCA pentru a le oferi acestora îndrumări de specialitate privind reforma Forţelor Armate RCA (FACA), pentru ca acestea să devină o armată multietnică, profesionistă şi cu caracter republican,
solicitând autorităţilor de tranziţie şi ulterior, autorităţilor alese ale RCA pentru ca acestea să asigure că cei care au săvârşit încălcări ale dreptului internaţional aplicabil, inclusiv fapte împotriva copiilor şi femeilor, sunt excluşi din forţele de securitate şi forţele armate ale RCA,
salutând angajamentul secretarului general de a aplica cu stricteţe politica sa de toleranţă zero privind exploatarea şi abuzul sexual, exprimând preocupare serioasă privind numeroasele acuzaţii de exploatare şi abuz sexual, presupus comise de forţele de menţinere a păcii din RCA, accentuând nevoia urgentă ca ţările care contribuie cu militari şi personal de poliţie, precum şi MINUSCA să ancheteze prompt acele cazuri într-o manieră credibilă şi transparentă şi să tragă la răspundere pe făptuitorii unor asemenea infracţiuni sau delicte şi accentuând în mod suplimentar nevoia de a preveni acest tip de exploatare şi abuz sexual şi de a îmbunătăţi modul în care sunt abordate aceste acuzaţii,
salutând Raportul secretarului general al Naţiunilor Unite din 30 noiembrie 2015 (S/2015/918), prezentat în conformitate cu Rezoluţia 2217 (2015),
salutând totodată raportul intermediar şi raportul final (S/2015/936) al Grupului de experţi privind Republica Centrafricană creat în conformitate cu Rezoluţia 2127 (2013), extinsă prin Rezoluţia 2134 (2014) şi prelungită în conformitate cu Rezoluţia 2196 (2015), şi luând notă de recomandările Grupului de experţi,
condamnând ferm escaladarea violenţei şi instabilităţii din Republica Centrafricană (RCA), în special din septembrie şi octombrie 2015, precum şi ameninţările cu violenţa, încălcările şi abuzurile privind drepturile omului şi încălcările dreptului internaţional umanitar, inclusiv împotriva femeilor şi copiilor; atacurile împotriva forţelor Naţiunilor Unite de menţinere a păcii, forţelor internaţionale şi personalului umanitar; ciclul continuu de provocări şi represalii imputabile grupărilor armate, atât la Bangui, cât şi în afara acestuia, ca şi refuzul accesului ajutorului umanitar, de către elemente armate, care continuă să agraveze situaţia umanitară precară cu care se confruntă populaţia civilă şi împiedică accesul ajutorului umanitar pentru populaţiile vulnerabile,
reiterând faptul că toţi autorii unor astfel de fapte trebuie să răspundă pentru ele şi că unele din aceste fapte pot reprezenta crime în conformitate cu Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (ICC), la care RCA este parte, remarcând, în acest sens deschiderea de către procurorul Curţii Penale Internaţionale la data de 24 septembrie 2014 a unei anchete, ca urmare a cererii autorităţilor naţionale, privind presupuse infracţiuni comise din 2012 până în prezent şi salutând cooperarea autorităţilor de tranziţie din RCA în această privinţă,
accentuând nevoia urgentă şi imperativă de a elimina impunitatea în RCA şi de a aduce în faţa legii pe autorii încălcărilor dreptului internaţional umanitar şi ai încălcărilor sau abuzurilor la adresa drepturilor omului, subliniind în acest sens nevoia de a consolida mecanismele naţionale de tragere la răspundere şi de a implementa neîntârziat Memorandumul de înţelegere (MoU) din 7 august 2014 privind măsuri temporare urgente, precum şi legea promulgată în iunie 2015 privind crearea unei Curţi Penale Speciale naţionale pentru anchetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor grave comise în RCA, inclusiv prin recrutarea, pe plan local şi internaţional, a personalului necesar,
subliniind că cei care întreprind sau asigură sprijin pentru acţiuni care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA, ameninţând sau împiedicând procesul de tranziţie sau procesul de stabilizare politică şi reconciliere, vizând persoane civile sau atacând forţele de menţinere a păcii se pot încadra în criteriile de desemnare pentru aplicarea de sancţiuni, conform prezentei rezoluţii,
exprimând preocuparea deosebită privind constatările raportului final al Grupului de experţi din 21 decembrie 2015 (S/2015/936) conform căruia grupări armate continuă să destabilizeze RCA şi să reprezinte o ameninţare permanentă la adresa păcii, securităţii şi stabilităţii ţării, inclusiv prin crearea unor administraţii paralele nelegitime,
exprimând preocuparea că traficul, comerţul şi exploatarea ilicite şi contrabanda cu resurse naturale, inclusiv cu aur, diamante şi specii sălbatice au un impact negativ asupra economiei şi dezvoltării ţării şi că acestea continuă să ameninţe pacea şi stabilitatea RCA,
luând notă de Decizia administrativă a Procesului Kimberley (KP) privind reluarea exporturilor de diamante brute din RCA, de Cadrul operaţional anexat la aceasta şi de crearea Echipei de monitorizare KP pentru RCA şi recunoscând eforturile extraordinare ale autorităţilor de tranziţie şi ale KP, aflat în 2015 sub Preşedinţia Angolei, de a reintegra responsabil RCA în comerţul mondial cu diamante,
luând notă cu preocupare de constatările din raportul final al Grupului de experţi conform căruia Armata de Rezistenţă a Domnului (LRA) rămâne activă în RCA, a stabilit legături cu alte grupări armate şi generează venituri din exploatarea şi comerţul cu resurse naturale, inclusiv aur, diamante şi prin braconaj,
luând notă cu preocupare de activităţile de criminalitate transfrontalieră ce au loc în regiune, accentuând riscul ca situaţia din RCA să creeze un mediu propice pentru amplificarea activităţii de criminalitate transfrontalieră, precum cea care implică traficul de arme şi folosirea mercenarilor, precum şi pentru proliferarea reţelelor extremiste,
recunoscând în acest sens contribuţia importantă pe care embargoul asupra armelor instituit de către Consiliu o poate avea în combaterea transferului ilicit de arme şi materiale conexe în RCA şi regiune, ca şi în sprijinirea păcii, dezarmării, demobilizării şi reconstrucţiei postconflict, şi în reforma sectorului de securitate, reamintind rezoluţiile sale 2117 (2013), 2127 (2013) şi 2220 (2015) şi exprimând preocuparea profundă cu privire la ameninţarea la adresa păcii şi securităţii în RCA rezultată din transferul ilicit, acumularea destabilizatoare şi utilizarea neconformă a armamentului de calibru mic şi a armelor uşoare, ca şi folosirea de astfel de arme împotriva civililor afectaţi de conflictul armat,
reamintind necesitatea unui proces de dezarmare, demobilizare şi reintegrare eficace (DDR) ca şi de repatriere şi restabilire (DDRRR) în cazul luptătorilor străini, inclusiv a copiilor asociaţi anterior forţelor şi grupărilor armate, respectând totodată necesitatea de a combate impunitatea,
reiterând importanţa ca toate statele membre să implementeze pe deplin măsurile prevăzute în rezoluţiile UNSCR 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), ca şi pe cele din prezenta rezoluţie, inclusiv obligaţia de a implementa sancţiuni ţintite împotriva persoanelor şi entităţilor desemnate de Comitetul de sancţiuni creat în conformitate cu Rezoluţia 2127 (2013), şi subliniind că persoanele care facilitează în cunoştinţă de cauză călătoria unei persoane listate prin încălcarea interdicţiei de călătorie pot fi considerate de către Comitet ca întrunind criteriile de desemnare pentru aplicarea sancţiunilor,
luând notă de importanţa critică a implementării efective a regimului de sancţiuni, inclusiv de rolul-cheie pe care statele vecine, precum şi organizaţiile regionale şi subregionale îl pot juca în acest sens, şi încurajând eforturile de a spori cooperarea şi implementarea regimului de sancţiuni în toate privinţele,
luând notă cu preocupare de rapoarte conform cărora persoane aflate sub sancţiuni călătoresc în regiune încălcând interdicţia de călătorie şi subliniind că persoanele sau entităţile care cu bună ştiinţă facilitează deplasarea unei persoane aflată sub sancţiuni prin încălcarea interdicţiei de călătorie pot fi considerate de Comitet ca întrunind criteriile de desemnare pentru aplicarea sancţiunilor,
salutând eforturile preşedintelui Comitetului de sancţiuni 2127 şi ale preşedintelui Consiliului de Securitate de a sprijini şi consolida implementarea măsurilor impuse în conformitate cu Rezoluţia 2196 (2015) prin contactul cu statele membre, în special statele din regiune, şi salutând în acest sens deplasarea preşedintelui şi a membrilor Comitetului în RCA în august 2015,
determinând că situaţia din RCA continuă să constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale în regiune,
acţionând conform cap. VII din Carta Naţiunilor Unite,
(2)Embargoul asupra armelor
1.Decide că, până la 31 ianuarie 2017, toate statele membre vor continua să ia măsurile necesare pentru a preveni furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, către RCA, din sau prin teritoriile lor sau de către resortisanţii lor, sau folosind vase sau aeronave sub pavilionul lor, de armament şi materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme şi muniţii, vehicule şi echipament militar, echipament paramilitar, precum şi piese de schimb pentru cele de mai sus, şi asistenţă tehnică, instruire, asistenţă financiară sau de altă natură legată de activităţi militare sau de furnizarea, întreţinerea sau folosirea oricăror arme şi materiale aferente, inclusiv furnizarea de mercenari înarmaţi, indiferent dacă aceştia provin din teritoriile lor sau nu, şi decide totodată că această măsură nu se va aplica:
a)furniturilor destinate exclusiv pentru sprijinirea sau utilizarea de către MINUSCA, Grupul de Lucru Regional al Uniunii Africane (AU-RTF) şi Misiunea Uniunii Europene şi Forţele Franceze desfăşurate în RCA;
b)furniturilor de echipament neletal şi furnizării de asistenţă tehnică, inclusiv instruire operaţională şi nonoperaţională, pentru forţele de securitate RCA, destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării în procesul RCA de reformă a sectorului de securitate (SSR), în coordonare cu MINUSCA, şi astfel cum au fost notificate în prealabil Comitetului, şi cere MINUSCA să raporteze cu privire la contribuţia la SSR a acestor exceptări, ca parte a rapoartelor sale regulate prezentate Consiliului;
c)furniturilor aduse în RCA de către forţele aparţinând Ciadului sau Sudanului, exclusiv pentru utilizarea de către acestea la patrulele internaţionale ale forţei tripartite înfiinţate la 23 mai 2011 la Khartoum de către RCA, Ciad şi Sudan, în scopul consolidării securităţii în zonele de frontieră comună, în cooperare cu MINUSCA, conform aprobării prealabile a Comitetului;
d)furniturilor de echipament militar neletal destinat exclusiv utilizării în scop umanitar sau de protecţie, precum şi asistenţa tehnică sau instruirea aferentă, conform aprobării prealabile de către Comitet;
e)hainelor de protecţie, inclusiv veste antiglonţ şi caschete militare, exportate temporar în RCA de către personalul Naţiunilor Unite, reprezentanţi ai mass-mediei şi lucrători umanitari şi de dezvoltare şi personal asociat acestora, exclusiv pentru uz personal;
f)furniturilor de arme de calibru mic şi alte echipamente aferente destinate exclusiv folosirii în patrulele internaţionale care asigură securitatea în Zona Protejată Trinaţională a Fluviului Sangha pentru a apăra împotriva braconajului, a contrabandei cu fildeş şi arme şi împotriva altor activităţi care încalcă legislaţia naţională a RCA sau obligaţiile juridice internaţionale ale RCA, astfel cum au fost notificate, în prealabil, Comitetului;
g)furniturilor de arme şi alte echipamente letale aferente pentru forţele de securitate ale RCA, destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării în procesul SSR al RCA, sub rezerva aprobării prealabile a Comitetului; sau
h)altor vânzări sau furnizărilor de arme şi materiale conexe sau furnizării de asistenţă sau personal, sub rezerva aprobării prealabile a Comitetului.
2.Decide să autorizeze toate statele membre, iar toate statele membre vor trebui ca, la descoperirea de articole a căror vânzare, transfer, furnizare sau export sunt interzise conform paragrafului 1 din prezenta rezoluţie, să confişte, să înregistreze şi să elimine (prin distrugere, scoatere din uz, depozitare sau transfer într-un alt stat, decât cel de origine sau de destinaţie, în vederea eliminării) articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis conform paragrafului 1 din prezenta rezoluţie şi decide totodată ca toate statele membre să coopereze în acest sens.
3.Reiterează apelul său adresat autorităţilor de tranziţie şi, ulterior, autorităţilor alese, cu ajutorul MINUSCa şi al partenerilor internaţionali, să ia măsuri legate de transferul ilicit, acumularea destabilizatoare şi utilizarea neconformă a armelor cu calibru mic şi a armelor uşoare în RCA şi să asigure într-o manieră sigură şi eficace colectarea şi distrugerea armelor şi muniţiei aflate în excedent, confiscate, nemarcate sau deţinute ilegal şi accentuează totodată importanţa încorporării acestor elemente în programele SSR şi DDRRR.
4.Încurajează puternic autorităţile de tranziţie şi ulterior autorităţile alese ale RCA să îşi consolideze, cu ajutorul MINUSCA, UNMAS şi al altor parteneri internaţionali, capacitatea de a depozita şi gestiona arme şi muniţie aflate în posesia lor, inclusiv pe cele transferate din stocurile MINUSCA, în conformitate cu bunele practici şi normele internaţionale, asigurându-se totodată că FACA şi forţele naţionale care primesc astfel de arme şi muniţie sunt complet antrenate şi verificate.
(3)Interdicţia de a călători
5.Decide că, până la 31 ianuarie 2017, toate statele membre vor continua să ia măsurile necesare pentru a interzice intrarea sau tranzitul pe teritoriile lor a persoanelor desemnate de către Comitet, cu rezerva că nicio dispoziţie din prezentul paragraf nu va obliga un stat să refuze propriilor cetăţeni intrarea pe teritoriul său.
6.Decide că măsurile impuse prin paragraful 5 de mai sus nu vor fi aplicabile în următoarele situaţii:
a)când Comitetul stabileşte, de la caz la caz, că o astfel de călătorie este justificată din motive umanitare, inclusiv din obligaţii religioase;
b)când intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare;
c)când Comitetul stabileşte, de la caz la caz, că o exceptare ar susţine obiectivele de pace şi reconciliere naţională în RCA şi stabilitatea în regiune.
7.Accentuează că încălcarea interdicţiei de călătorie poate submina pacea, stabilitatea sau securitatea RCA, observă că persoanele care cu bună ştiinţă facilitează călătoria unei persoane de pe listă, încălcând interdicţia de călătorie, pot intra în categoria celor stabilite de către Comitet ca întrunind criteriile de desemnare prevăzute în prezenta rezoluţie pentru aplicarea sancţiunilor şi cheamă toate părţile şi toate statele membre să coopereze cu Comitetul şi cu Grupul de experţi la punerea în aplicare a interdicţiei de călătorie.
(4)Blocarea resurselor economice
8.Decide ca, până la 31 ianuarie 2017, toate statele membre să continue să blocheze fără întârziere toate fondurile, alte active financiare şi resurse economice care se află pe teritoriile lor, care sunt deţinute sau controlate, direct sau indirect, de către persoane sau entităţi desemnate de Comitet sau de către persoane sau entităţi care acţionează în numele acestora sau la ordinul lor sau de către entităţi deţinute sau controlate de ele, şi decide totodată ca toate statele membre să continue să împiedice punerea la dispoziţie de fonduri, active financiare sau resurse economice de către proprii cetăţeni sau de către persoane sau entităţi aflate pe teritoriile lor pentru sau în beneficiul persoanelor sau entităţilor desemnate de Comitet.
9.Decide că măsurile impuse de paragraful 8 de mai sus nu se aplică fondurilor, altor active financiare sau resurse economice care au fost stabilite de către statele membre respective:
a)ca fiind necesare pentru cheltuielile de bază, inclusiv plata alimentelor, chiriei sau ipotecii, medicamentelor sau tratamentului medical, impozitelor, primelor de asigurare şi cheltuielilor cu utilităţile sau exclusiv pentru achitarea de onorarii profesionale rezonabile şi rambursarea cheltuielilor făcute pentru furnizarea de servicii juridice, în conformitate cu legislaţia naţională, sau onorarii sau tarife pentru servicii, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru deţinerea sau întreţinerea curentă a fondurilor îngheţate, a altor active financiare şi resurse economice, după notificarea de către statul respectiv adresată Comitetului privind intenţia de a autoriza, atunci când este cazul, accesul la astfel de fonduri, la alte active financiare sau resurse economice, iar în absenţa unei decizii negative a Comitetului, în interval de cinci zile lucrătoare de la o astfel de notificare;
b)ca fiind necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca această situaţie să fi fost notificată Comitetului de către statul sau statele membre respective şi să fi fost aprobată de către Comitet; sau
c)ca fiind obiectul unei garanţii sau hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile, alte active financiare şi resurse economice pot fi folosite pentru îndeplinirea acele; garanţii sau hotărâri, cu condiţia ca respectiva garanţie sau hotărâre să fi existat înainte de data prezentei rezoluţii, să nu fie în beneficiul unei persoane sau entităţi desemnate de către Comitet şi să fi fost notificată Comitetului de către statul sau statele membre.
10.Decide că statele membre pot permite adăugarea la conturile îngheţate ca urmare a prevederilor paragrafului 8 de mai sus a dobânzilor sau a altor remuneraţii datorate la acele conturi sau plăţi conform contractelor, acordurilor sau obligaţiilor care au apărut înainte de data la care acelor conturi li se aplică prevederile prezentei rezoluţii, cu condiţia ca astfel de dobânzi, alte remuneraţii şi plăţi să se supună acestor prevederi şi să fie îngheţate.
11.Decide că măsurile din paragraful 8 de mai sus nu vor împiedica o persoană sau o entitate desemnată să efectueze o plată datorată într-un contract încheiat înainte de includerea pe listă a acelei persoane sau entităţi, cu condiţia ca statele respective să fi stabilit că plata nu este primită direct sau indirect de către o persoană sau o entitate desemnată în conformitate cu paragraful 8 de mai sus, şi după notificarea de către statele respective adresată Comitetului privind intenţia de a efectua sau primi astfel de plăţi sau de a autoriza, când este cazul, deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de o astfel de autorizare.
(5)Criterii de desemnare
12.Decide că măsurile conţinute în paragrafele 5 şi 8 se aplică persoanelor şi entităţilor desemnate de către Comitet ca implicându-se în sau oferind sprijin pentru acţiuni care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA, inclusiv acţiuni care ameninţă sau împiedică procesul de tranziţie politică, sau procesul de stabilitate şi reconciliere sau care alimentează violenţa.
13.Decide totodată în acest sens că măsurile conţinute în paragrafele 5 şi 8 se aplică, de asemenea, persoanelor şi entităţilor desemnate de către Comitet ca:
a)acţionând prin încălcarea embargoului asupra armelor instituit prin paragraful 54 din Rezoluţia 2127 (2013) şi prelungit prin paragraful 1 din prezenta rezoluţie ori furnizând, vânzând sau transferând, direct sau indirect, grupărilor armate sau reţelelor infracţionale din RCA sau fiind beneficiarii armelor sau oricărui material aferent sau ai consultanţei tehnice, instruirii sau ajutorului, inclusiv ai finanţării şi asistenţei financiare aferente activităţilor violente ale grupărilor armate sau reţelelor infracţionale din RCA;
b)fiind implicate în planificarea, conducerea sau comiterea de fapte care încalcă dreptul internaţional al drepturilor omului sau dreptul internaţional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri la adresa, sau încălcări ale drepturilor omului în RCA, inclusiv fapte care implică violenţă sexuală, atacuri îndreptate împotriva civililor, atacuri cu substrat etnic sau religios, atacuri asupra şcolilor şi spitalelor, ca şi răpirea şi deplasarea forţată;
c)recrutând sau folosind copii în conflictul armat din RCA, încălcând dreptul internaţional aplicabil;
d)furnizând sprijin pentru grupări armate sau reţele infracţionale prin exploatarea ilicită sau traficul cu resurse naturale, inclusiv diamante, aur, specii sălbatice sau produse provenite de la speciile respective în interiorul sau de pe teritoriul RCA;
e)împiedicând livrarea de ajutor umanitar pentru RCA sau accesul la sau distribuirea ajutorului umanitar în RCA;
f)fiind implicate în planificarea, conducerea, finanţarea sau realizarea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau forţelor de securitate internaţională, inclusiv MINUSCA, Misiunile Uniunii Europene şi forţele franceze care le sprijină;
g)fiind conducători ai unei entităţi desemnate de Comitet în conformitate cu paragrafele 36 sau 37 din Rezoluţia 2134 (2014) sau cu prezenta rezoluţie, sau acordând sprijin, acţionând pentru sau în numele, sau la dispoziţia unei persoane sau entităţi pe care Comitetul a desemnat-o în conformitate cu paragrafele 36 şi 37 din Rezoluţia 2134 (2014) sau cu prezenta rezoluţie, sau al unei entităţi deţinute sau controlate de către o persoană sau o entitate desemnată sau care a acţionat în numele său, în beneficiul său ori sub instrucţiunile acesteia.
14.Salută măsurile luate de către statele membre ale Conferinţei Internaţionale privind Regiunea Marilor Lacuri (ICGLR) pentru a implementa Iniţiativa Regională împotriva Exploatării Ilegale a Resurselor Naturale, andosată de Declaraţia de la Lusaka din 2010, inclusiv promovarea utilizării de către operatorii economici a directivelor de diligenţă necesară, spre exemplu Orientările OCDE privind diligenţa necesară referitoare la existenţa unui lanţ de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte şi cu risc ridicat, şi încurajează toate statele, mai ales pe cele din regiune, să continue să scoată în evidenţă aceste orientări privind diligenţa necesară.
(6)Comitetul de sancţiuni
15.Decide ca mandatul Comitetului stabilit în conformitate cu paragraful 57 din Rezoluţia 2127 (2013) să se aplice în privinţa măsurilor impuse prin paragrafele 54 şi 55 din Rezoluţia 2127 (2013) şi paragrafele 30 şi 32 din Rezoluţia 2134 (2014) prelungită prin prezenta rezoluţie.
16.Subliniază importanţa organizării de consultări regulate cu statele membre implicate, organizaţiile internaţionale, regionale şi subregionale, după cum va fi necesar, în special cu statele vecine şi cele din regiune, pentru a asigura implementarea deplină a măsurilor reînnoite prin prezenta rezoluţie şi în acest sens încurajează Comitetul să aibă în vedere, unde şi când este cazul, vizite în anumite ţări de către preşedinte şi/sau membrii Comitetului.
17.Cere Comitetului să identifice posibile cazuri de nerespectare a măsurilor prevăzute în paragrafele 1, 2, 5 şi 8 de mai sus şi să stabilească modul de acţiune potrivit pentru fiecare caz şi cere preşedintelui ca, în rapoarte regulate prezentate Consiliului, în conformitate cu paragraful 31 de mai jos, să informeze asupra evoluţiei activităţii Comitetului cu privire la această problemă.
18.Recunoaşte decizia KP conform căreia RCA poate relua comerţul cu diamante brute din "zonele conforme" stabilite conform condiţiilor KP, ia notă că KP intenţionează să ţină la curent Consiliul de Securitate, Comitetul şi Grupul de experţi al acestuia, precum şi MINUSCA în legătură cu deciziile sale şi, prin prezenta, cere preşedintelui Grupului de lucru pe monitorizare din cadrul KP să informeze periodic Comitetul cu privire la activitatea Echipei de monitorizare a RCA din cadrul KP, inclusiv cu privire la decizii legate de zone desemnate ca fiind conforme şi decizii legate de comercializarea rezervelor de diamante brute deţinute în RCA.
19.Cheamă la vigilenţă sporită din partea centrelor de comercializare şi a statelor din regiune pentru a sprijini eforturile autorităţilor de tranziţie din RCA de a restabili comerţul legitim şi de a beneficia de resursele sale naturale; şi apreciază RCA pentru măsurile speciale luate în scopul consolidării trasabilităţii diamantelor din zonele conforme, astfel încât diamantele să nu fie folosite în beneficiul grupărilor armate sau pentru a destabiliza RCA.
20.Încurajează KP să rezolve problema stocurilor de diamante în cooperare cu autorităţile RCA şi prin consultare cu Grupul de experţi.
(7)Grupul de experţi
21.Îşi exprimă sprijinul deplin pentru Grupul de experţi pentru Republica Centrafricană, creat în conformitate cu paragraful 59 din Rezoluţia 2127 (2013).
22.Decide să prelungească mandatul Grupului de experţi până la 28 februarie 2017 şi îşi exprimă intenţia de a reexamina mandatul şi a acţiona corespunzător privind prelungirea acestuia nu mai târziu de 31 ianuarie 2017 şi cere secretarului general să ia măsurile administrative necesare cât mai rapid posibil pentru a sprijini acţiunea acestuia.
23.Decide ca mandatul Grupului de experţi să cuprindă următoarele sarcini:
a)să sprijine Comitetul în îndeplinirea mandatului său aşa cum se specifică în prezenta rezoluţie, inclusiv prin furnizarea către Comitet a informaţiilor relevante privind desemnarea potenţială ulterioară a unor persoane sau entităţi care ar putea să se angajeze în desfăşurarea activităţilor descrise în paragrafele 12 şi 13 de mai sus;
b)să adune, să examineze şi să analizeze informaţii de la state, organisme relevante ale Naţiunilor Unite, organizaţii regionale şi alte părţi interesate privind implementarea măsurilor decise prin prezenta rezoluţie, în special incidente de nerespectare, inclusiv să faciliteze, la cererea statelor membre, asistenţa pentru dezvoltarea capacităţii acestora;
c)să pună la dispoziţia Comitetului un raport intermediar nu mai târziu de 30 iulie 2016 şi un raport final prezentat Consiliului de Securitate, după discuţia cu Comitetul, până la 31 decembrie 2016 privind implementarea măsurilor impuse prin paragrafele 54 şi 55 din Rezoluţia 2127 (2013) şi paragrafele 30 şi 32 din Rezoluţia 2134 (2014), reînnoite de paragrafele 1, 2, 5 şi 8 din prezenta rezoluţie;
d)să înainteze Comitetului actualizări privind evoluţia situaţiei, mai ales în situaţii de urgenţă, sau după cum Grupul consideră necesar;
e)să sprijine Comitetul la detalierea şi actualizarea informaţiilor privind lista de persoane şi entităţi desemnate de către Comitet în conformitate cu criteriile reînnoite prin paragrafele 11 şi 12 de mai sus, inclusiv prin furnizarea de informaţii biometrice şi informaţii suplimentare pentru rezumatul motivelor listării destinat informării publice;
f)să sprijine Comitetul prin furnizarea de informaţii privind persoane sau entităţi care pot întruni criteriile de desemnare din paragrafele 11 şi 12 de mai sus, inclusiv prin raportarea unor astfel de informaţii către Comitet, pe măsură ce ele devin disponibile, şi să includă în rapoartele sale oficiale scrise numele persoanelor sau entităţilor potenţial desemnate, informaţii corespunzătoare pentru identificarea lor şi informaţii relevante privind motivul pentru care persoana sau entitatea poate întruni criteriile de desemnare din paragrafele 11 şi 12 de mai sus;
g)să coopereze cu Echipa de monitorizare RCA din cadrul KP pentru a sprijini reluarea exporturilor de diamante brute din RCA şi să raporteze Comitetului dacă reluarea comerţului destabilizează RCA sau se face în beneficiul grupărilor armate.
24.Cheamă Grupul de experţi să coopereze activ cu alte grupuri sau echipe de experţi create de Consiliul de Securitate, aşa cum este necesar pentru implementarea mandatului acestora.
25.Îşi exprimă preocuparea specială în legătură cu relatări privind reţele ilicite de traficanţi care continuă să finanţeze şi să aprovizioneze grupări armate din RCA şi încurajează Grupul ca, pe parcursul îndeplinirii mandatului său, să acorde atenţie specială analizării acestui tip de reţele.
26.Îndeamnă RCA, statele vecine ale acesteia şi alte state membre ale Conferinţei Internaţionale privind Regiunea Marilor Lacuri (ICGLR) să coopereze la nivel regional pentru a ancheta şi combate reţelele infracţionale regionale şi grupările armate implicate în exploatarea ilegală şi contrabanda cu resurse naturale, inclusiv aur, diamante, şi braconaj şi trafic de specii sălbatice.
27.Îndeamnă toate părţile şi toate statele membre ca şi organizaţiile internaţionale, regionale şi subregionale să asigure cooperarea cu Grupul de experţi şi securitatea membrilor acestuia.
28.Îndeamnă în continuare toate statele membre şi toate organismele relevante ale Naţiunilor Unite să asigure accesul neîngrădit, în special la persoane, documente şi situri pentru ca Grupul de experţi să îşi poată îndeplini mandatul.
29.Cere reprezentantului special al secretarului general pentru copii implicaţi în conflicte armate şi reprezentantului special pentru violenţă sexuală în conflicte să continue să transmită Comitetului informaţii relevante în conformitate cu paragraful 7 din Rezoluţia 1960 (2010) şi paragraful 9 din Rezoluţia 1998 (2011).
(8)Raportarea şi evaluarea
30.Cheamă toate statele, mai ales pe cele din regiune şi pe cele în care se află persoane şi entităţi desemnate, să implementeze activ măsurile cuprinse în prezenta rezoluţie şi să raporteze regulat Comitetului cu privire la acţiunile pe care le-au întreprins pentru a implementa măsurile impuse prin paragrafele 54 şi 55 din rezoluţia 2127 (2013) şi paragrafele 30 şi 32 din rezoluţia 2134 (2014), reînnoite prin paragrafele 1, 2, 5 şi 8 din prezenta rezoluţie.
31.Cere Comitetului să prezinte Consiliului rapoarte verbale, prin preşedintele său, cel puţin o dată pe an, privind situaţia activităţii generale a Comitetului, inclusiv împreună cu reprezentantul special al secretarului general pentru RCA privind situaţia din RCA, după caz, şi încurajează preşedintele să susţină informări regulate pentru toate statele membre interesate.
32.Afirmă că va continua să urmărească situaţia din RCA şi va fi pregătit să revadă oportunitatea măsurilor cuprinse în prezenta rezoluţie, inclusiv consolidarea prin măsuri suplimentare, în special prin blocarea activelor, modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor, în lumina progresului realizat în stabilizarea ţării şi respectarea prezentei rezoluţii.
33.Decide să rămână activ sesizat cu această problemă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 213 din data de 23 martie 2016