ORDIN nr. 1656 din 8 decembrie 2015 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015
Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 676/2010 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa nr. 1 la Rezoluţia MSC.269(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008 şi a amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.270(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

ANEXĂ:
ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ

COMITETUL SECURITĂŢII MARITIME

A 85-a sesiune

Agenda pct. 26

MSC 85/26/Add.1/Corr. 1

27 iulie 2015

Original: ENGLEZĂ

Raportul Comitetului Securităţii Maritime privind cea de-a optzeci şi cincea sesiune a sa
Rectificare
- ANEXA 4
În anexa 1, textul paragrafului 5 se modifică după cum urmează:
"Ultima frază din paragraful 4.1.1.2 se mută într-un nou paragraf 4.1.1.3 distinct şi următoarele paragrafe existente se renumerotează în mod corespunzător. În legătură cu aceasta, în paragraful 3.1.1 existent, referirea la paragraful 4.1.1.5 se înlocuieşte cu referirea la paragraful 4.1.1.6; în paragraful 4.1.1.5.13 renumerotat, referirile la paragrafele 4.1.1.4.3 şi 4.1.1.4.10 se înlocuiesc cu referirile la paragrafele 4.1.1.5.3 şi, respectiv, 4.1.1.5.10; şi, în paragrafele 7.2.1 şi 7.2.2 existente, referirea la paragraful 4.1.1.8 se înlocuieşte cu referirea la paragraful 4.1.1.9."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 4 ianuarie 2016