ACT ADIŢIONAL din 8 octombrie 2015 la Contractul de concesiune nr. 1/2004*) a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată
Actele adiţionale la Contractul de concesiune nr. 1/2004*) a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată
______
*) Actele adiţionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Contractul de concesiune nr. 1/2004 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 bis din 30 aprilie 2015.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 8 octombrie 2015