HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iulie 2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. 0 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ioan-Dragoş Tudorache

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Birtalan Jozsef

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 700 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 bis din data de 8 septembrie 2016