HOTĂRÂRE nr. 2/H din 8 mai 2014 privind interpretarea prevederilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora în circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri parţiale se constituie birouri electorale de circumscripţie formate din 2 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, prevederile alin. (2)-(4) ale aceluiaşi articol aplicându-se în mod corespunzător,
văzând dispoziţiile art. 16 alin. (3) şi (4) din aceeaşi lege, potrivit cărora completarea birourilor electorale de circumscripţie se realizează cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri,
observând că, în cazul alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, legiuitorul a instituit o regulă specială în ceea ce priveşte completarea birourilor electorale de circumscripţie numai cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, criteriul participării la alegeri pentru a desemna reprezentanţi în birourile electorale de circumscripţie rămânând aplicabil,
În temeiul art. 15 alin. (4) şi art. 16 alin. (12) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Biroul Electoral Central adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Birourile electorale de circumscripţie constituite pentru alegerile parlamentare parţiale din data de 25 mai 2014 se vor completa numai cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare care participă la alegeri, individual sau într-o alianţă.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Biroului Electoral Central,

Ana Maria Pătru

Membri:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 340 din data de 8 mai 2014