DECIZIE nr. 87 din 4 martie 2015 privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina Cazanacli se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 156 din data de 5 martie 2015