DECIZIE nr. 15 din 25 august 2014 pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 13/2014 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Senatului decide:
Articol unic
- Anexa la Decizia preşedintelui Senatului nr. 13/2014 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2014, se completează cu cinci noi puncte, după cum urmează:
"- proiectul de lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii;
- proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului;
- legea privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (reexaminare la solicitarea Preşedintelui României);
- proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
- depunerea jurământului de credinţă de către domnul Costoiu Mihnea-Cosmin, ales senator în Circumscripţia electorală nr. 20 - Gorj, Colegiul uninominal nr. 2."
-****-

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

Ioan Chelaru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 621 din data de 25 august 2014