RECTIFICARE din 28 martie 2014 în cuprinsul anexei nr. 2 la Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014
În cuprinsul anexei nr. 2 la Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, se fac următoarele rectificări:
- la pct. 1 din NOTE, în loc de: "........ prevăzut la pct. 9 din grilă,... " se va citi: "............. prevăzut la pct. 8 din grilă,... ";
- la pct. 4 din NOTE, în loc de: "4. Pct. 1-4 şi 10-14 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 5-9 şi 16 sunt evaluate de către economist." se va citi: "4. Pct. 1-3 şi 9-13 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 4-8 şi 14-16 sunt evaluate de către economist."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 28 martie 2014