DECRET nr. 592 din 30 iunie 2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. (4) alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,
cu prilejul aniversării a 155 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute în organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor şi onorurilor militare, pentru modul exemplar în care a asigurat intervenţia efectivelor din subordine pentru paza obiectivelor încredinţate,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, Drapelului de Lupta al Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul".
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 477 din data de 1 iulie 2015