HOTĂRÂRE nr. 1177 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea desfiinţării Stadionului "Ion Oblemenco", situat în municipiul Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 79 alin. (11) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă desfiinţarea Stadionului "Ion Oblemenco", situat în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă nr. 34, judeţul Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal", potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal", bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Art. 2
Terenul eliberat în urma desfiinţării este destinat exclusiv în vederea realizării obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 4 din data de 5 ianuarie 2015