ORDIN nr. 137 din 1 iunie 2016 privind aprobarea Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 40 din Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare Referatul Direcţiei Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante nr. 3.488 din 24 mai 2016,
preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Lista cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după cum urmează:
a)Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" - S.A. din Bucureşti, Str. Polonă nr. 65, sectorul 1, telefon 021 203 82 18 - Laboratorul de dozimetrie individuală al Sucursalei CNE Cernavodă, situat în localitatea Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 2, cod poştal 905200, CP 42, judeţul Constanţa, telefon 0241 239 340-346, fax 0241 239 266, posedă Certificatul de desemnare nr. ODA_CNE 1/2013, emis la data de 1 ianuarie 2014, care expiră la data de 31 decembrie 2016;
b)Laboratorul de radioprotecţie şi dozimetrie personal al Sucursalei Fabrica de Combustibil Nuclear, situat în localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş, posedă Certificatul de desemnare nr. FCN_ODA 04/2014, emis la data de 17 octombrie 2014, care expiră la data de 16 octombrie 2017;
c)Societatea Comercială DOZIMED - S.R.L. din Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, bl. Turn, cam. 505, 506, 507, 507A, judeţul Ilfov - Laboratorul de dozimetrie individuală, telefon/fax 021 457 42 62, posedă Certificatul de acreditare nr. ODA 886/2016, emis la data de 18 mai 2016, care expiră la data de 31 noiembrie 2017;
d)Societatea Comercială MEDICALCONSULT - S.A. din Lisabona, str. Campo Grande nr. 56, et. 8-A, 1700-093 Portugalia, e-mail info@medicalconsult.pt - Laboratorul de dozimetrie individuală situat în Lisabona, str. Campo Grande nr. 56, et. 8-A, 1700-093 Portugalia, posedă Certificatul de acreditare nr. ODA 1305/2014, emis la data de 7 iulie 2014, care expiră la data de 6 iulie 2017;
e)Societatea Comercială TECNORAD - S.R.L. din Verona, str. Via Schiaparelli nr. 5, C.P. 37135, Italia, telefon 0039 045 8201066, fax 0039 045 8445460, e-mail dosimetry.service@tecnorad.it - Serviciul de dozimetrie individuală situat în Verona, str. Via Schiaparelli nr. 5, C.P. 37135, Italia, telefon 0039 045 8201066, fax 0039 045 8445460, e-mail dosimetry.service@tecnorad.it, posedă Certificatul de acreditare nr. ODA 1128/2013, emis la data de 18 iunie 2013, care expiră la data de 17 iunie 2016;
f)Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti - Institutul Naţional de Sănătate Publică din Bucureşti, str. Leonte nr. 3-5, cod poştal 050463, telefon 021 318 36 20 - Laboratorul de dozimetrie individuală, situat în Bucureşti, str. Leonte nr. 3-5, cod poştal 050463, telefon 021 318 36 20, posedă Certificatul de acreditare nr. ODA 464/2016, emis la data de 9 martie 2016, care expiră la data de 8 martie 2019;
g)EPSILON LANDAUER DOZIMETRI TEKNOLOJILERI San. Ve Tic. A.Ş. din Istanbul, 34360 Şişli/Istanbul, Polat Ciftciler Binasi 19 Mayis Mahallesi Dr. Şevket no. 3/A, Turkey - Laboratorul de dozimetrie individuală, situat în 34360 Şişli/Istanbul, Polat Ciftciler Binasi 19 Mayis Mahallesi Dr. Şevket no 3/A, Turkey, posedă Certificatul de acreditare nr. ODA 1907/2014, emis la data de 10 octombrie 2014, care expiră la data de 9 octombrie 2017;
h)Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucureşti din Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judeţul Ilfov, cod poştal 077125 - Organismul Integrat de Dozimetrie Internă Radiochimie şi Mediu (OIDIRM), din Departamentul Fizica Vieţii şi Mediului, situat în Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judeţul Ilfov, cod poştal 077125, posedă Certificatul de acreditare nr. LI 2005/2014, emis la data de 28 mai 2014, care expiră la data de 27 mai 2017;
i)Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucureşti din Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judeţul Ilfov, cod poştal 077125 - Laboratorul pentru Dozimetrie de Personal şi Mediu, din Departamentul Fizica Vieţii şi Mediului, situat în Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judeţul Ilfov, cod poştal 077125, telefon 021 404 23 00, posedă Certificatul de acreditare nr. LI 306/2016, emis la data de 17 februarie 2016, care expiră la data de 17 septembrie 2018.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1/2015 privind aprobarea publicării Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2015.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Gabril Petre

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 17 august 2016