DECRET nr. 485 din 21 mai 2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,
în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea misiunilor specifice încredinţate, pe timpul desfăşurării activităţilor de instruire pentru luptă, precum şi pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn de război, pentru militari, Drapelului de Luptă al Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab".
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 357 din data de 25 mai 2015